Výchovný a vzdělávací program v Univerzitce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a následně z našeho vlastního Školního vzdělávacího programu, který naleznete ve školce k nahlédnutí.

Každý rok v Univerzitce se dělí do několika měsíčních výchovných a výukových bloků, ze kterých vychází jednotlivá týdenní témata. Každý týden v Univerzitce je tak samostatným celkem zasazeným do promyšleného konceptu. Každodenní výchovný a vzdělávací program obsahuje činnosti rozumové, jazykové, výtvarné, hudební, pohybové, sportovní, taneční, dramatické, literární apod.

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

Kromě klasického DENNÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání nabízí Univerzitka i nadstandardní ZÁJMOVÉ ČINNOSTI a kroužky, které jsou nad rámec klasické výuky. Rodiče nemusí své děti vozit nikam jinam na kroužky, vše se realizuje v Univerzitce „pod jednou střechou!

Pokud někdo nadstandardní činnosti a kroužky nevyužívá, ničemu to nevadí! Všechny činnosti (hudební, pracovní, pohybové, …) si každé dítě v Univerzitce zažije denně během klasického dopoledního výukového programu!

Pravidelný DENNÍ HARMONOGRAM a ZÁJMOVÉ ČINNOSTI v rámci jednoho týdne