V Univerzitce s dětmi denně procvičujeme motoriku mluvidel a jazyka, pracujeme společně na rozvoji řečových dovedností, sluchové analýze a syntéze, popisu obrázku a zrakové diferenciaci. To vše je zařazeno do každodenního programu v rámci Ranního kruhu.

Vše je motivováno tématem daného týdne a vše probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Navíc je dětem nabízen každé pondělí v čase 11.00 – 12.00 hod. Logopedický kroužek, který všechny výše zmíněné činnosti prohlubuje a zdokonaluje. Děti se kroužku účastní po skupinkách, což umožňuje individuálnější a především efektivnější práci.

Logopedický, neboli řečový kroužek, nabízí několik druhů činností, jako např. rozmluvení se na volné nebo dané téma, popis obrázku, vyhledávání stejných obrázků, hledání odlišností, rozeznávání zvuků, motivovaná cvičení rozvíjející motoriku mluvidel a jazyka, dechová cvičení, diferenciace barev a jejich správné pojmenování a mnoho dalšího.

Logopedický kroužek slouží jako prevence a podpora, nejedná se o nápravu hlásek.

V Univerzitce už od roku 2015 spolupracujeme s paní logopedkou Mgr. Ditou Prusenovskou, se kterou se rodiče domlouvají již individuálně. Dvakrát do roka je v naší školce realizována logopedická depistáž, na kterou se přihlásí všechny děti starší čtyř let a paní logopedka prověří, zda je potřeba na nápravě některé z hlásek pracovat. Poté je na rodičích, zda služeb paní logopedky využijí. Na schůzkách, které probíhají v budově školky a rodiče tak nemusí se svými dětmi nikam jinam dojíždět, se již domlouvají s paní logopedkou individuálně. Tato služba je hrazena navíc.

Pondělní logopedický kroužek probíhá paralelně s pobytem dětí venku. Ta skupinka, která se kroužku účastní první, přeruší pobyt na zahradě a po skončení kroužku se zase ven vrátí. Druhá skupinka má pobyt na zahradě zkrácený a časově navazuje přímo na oběd. Nebo za příznivého počasí probíhá kroužek na zahradě školky pod altánem nebo na dece na trávě.

, ,

Související články