V Univerzitce mohou děti využívat CELODENNÍ (7.00 – 18.00 hod.) nebo PŮLDENNÍ (7.00 – 13.00 hod./ 12.00 – 18.00 hod.) typ docházky.

Hodinová sazba se vztahuje především na půldenní typ docházky, kterou chtějí rodiče výjimečně prodloužit o několik hodin, nebo na výjimečné přidání jednoho dne při např. třídenní docházce.

CELODENNÍ TYP DOCHÁZKY (7.00 – 18.00)

Ceník pro dítě od 3 let

4 DNY V TÝDNU
7 600 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
3 DNY V TÝDNU
5 900 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
2 DNY V TÝDNU
4 100 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
1 DEN V TÝDNU
2 100 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let

Ceník pro dítě do 3 let

4 DNY V TÝDNU
8 700 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
3 DNY V TÝDNU
7 000 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
2 DNY V TÝDNU
5 200 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
1 DEN V TÝDNU
3 500 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let

PŮLDENNÍ TYP DOCHÁZKY (7.00 – 13.00/ 12.00 – 18.00)

Ceník pro dítě od 3 let

4 DNY V TÝDNU
4 700 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
3 DNY V TÝDNU
3 800 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
2 DNY V TÝDNU
2 900 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let
1 DEN V TÝDNU
2 000 Kčza měsíc
 • Dítě od 3 let

Ceník pro dítě do 3 let

4 DNY V TÝDNU
5 800 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
3 DNY V TÝDNU
4 900 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
2 DNY V TÝDNU
4 000 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let
1 DEN V TÝDNU
3 100 Kčza měsíc
 • Dítě do 3 let

HODINOVÁ SAZBA

"Externí" dítě od 3 let
100 Kčza hodinu
 • Dítě od 3 let
"Externí" díte do 3 let
110 Kčza hodinu
 • Dítě do 3 let

Co obsahuje školkovné?

Výukový program

každodenní výukový program vycházející z RVP pro předškolní vzdělávání

Příprava dětí k zápisu do ZŠ

systematické zařazení přípravy do každodenního programu

Zájmové odpolední činnosti

např. hra na hudební nástroj, keramika, jóga, apod.

Komunikace s rodiči

informační emaily s týdenním plánem každý pátek, osobní schůzky, každodenní předávání informací o dítěti

Kvalifikovaný personál

pedagogický personál s aprobací pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň ZŠ

Pravidelné akce v mateřské škole

např. podzimní a letní slavnosti, besídky, karneval, dílničky apod.

Pitný režim

nabídka ovocných teplých nápojů, bylinkových domácích teplých nápojů, vody s citronem nebo čisté vody

Foto a video dokumentace

zaznamenávání všech činností ve školce (přístup do soukromé fotogalerie s tisícem fotek)

Návštěva solné jeskyně

dvakrát měsíčně

Canisterapie

jednou měsíčně

Výuka anglického jazyka

dvakrát týdně hravou formou

Logopedická prevence

jazyková výchova, motorika mluvidel a jazyka

Ovoce a zelenina

dostatečný přísun ovoce a zeleniny během celého dne

Sportovní kroužek

atletická a pohybová průprava jednou týdne ve školce pod vedením externího trenéra

Pojištění dětí

úrazové pojištění dítěte

Co školkovné neobsahuje?

Strava

jídlo dovážené společností Berukroužky (dříve Crokidy)

Návštěva kulturních akcí

např. divadlo, výstavy, kina apod.

Menu