Proč Univerzitka?

Jsme předškolní zařízení, které není jen hlídáním, a ve kterém se o děti nestarají pouze tety či chůvy. Dětem se ve školce věnují kvalifikované paní učitelky s aprobací předškolní pedagogiky. Univerzitka vznikla za účelem nabídnout dětem to, co v tomto období potřebují a co si zaslouží.  Každodenní program je pečlivě připravován a zasazován do našich týdenních a měsíčních bloků, vše pomocí hry a motivace.

Každý rok připravujeme několik předškoláků na vstup do základní školy! Tomu je přizpůsoben veškerý program činností v Univerzitce, způsob práce a tvorba výchovných plánů.

.

Letní slavnost 2020

Univerzitka není školkou jednostranně zaměřenou! Výchovný program obsahuje činnosti rozumové, jazykové, výtvarné, hudební, pohybové, sportovní, taneční, dramatické, literární apod. Děti si tak během týdne i jednotlivého denního programu prožijí všechny zmíněné činnosti. Tomu velkou mírou přispívá i všestrannost a kreativita paní učitelek!

Kromě dopoledních výchovných bloků nabízíme jako benefit i odpolední kroužky a zájmové činnosti, které jsou nad rámec klasické předškolní docházky! Děti mohou využívat např. kroužek keramiky, jógy nebo individuální hru na flétnu či klávesy. Rodiče nemusí své děti nikam jinam vozit, vše se realizuje v Univerzitce „pod jednou střechou!“

Kdo se stará o naše děti?

Mgr. Eva Douděrová

ředitelka a spolumajítelka

Jsem absolventkou Střední pedagogické školy v Přerově v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, své znalosti jsem si dále prohloubila díky studiu na Pedagogické fakultě MU v obor Učitelství 1. stupně, kde jsem získala magisterský titul.

Díky aprobaci pro předškolní vzdělávání a pro první stupeň základní školy tak mohu dětem nabídnout tu nejlepší přípravu do dalších stupňů vzdělávání.

S dětmi pracuji od roku 2005 v rámci průběžných praxí během studia, dále v podobě táborů a příměstských táborů, jako instruktorka lanového centra  a také jako vedoucí pohybově-tanečních a hudebních kroužků.

Během studia vysoké školy jsem pracovala jako učitelka v brněnské soukromé mateřské škole. To mi dalo mnohé, především poznat úroveň vzdělávání předškolních dětí v Brně a díky tomu touhu posunout úroveň mateřských škol někam dále.

Otevřít si vlastní předškolní zařízení byl vždy můj největší životní sen, který se mi splnil! Společně se skvělým pedagogickým týmem po boku pracujeme na tom, aby Univerzitka dala svým dětem to, co potřebují a co si zaslouží!

Přes dvacet pět let se věnuji hře na klavír, dále hraji na flétnu a poslední  roky se učím hře na kytaru. Dvanáct let jsem se závodně věnovala modernímu tanci a dva roky jsem byla cvičitelkou aerobiku pro děti a dospělé. Tyto a další předpoklady mi slouží k tomu, abych mohla rozvíjet všestranným a kreativním způsobem všechny naše děti v Univerzitce.

Ve svém pedagogickém působení využívám prvky psychoterapie, muzikoterapie a arteterapie, čímž dále obohacuji činnosti dětí. Jsem otevřená pro veškeré prvky alternativního vzdělávání a mým cílem je vzdělávat děti především pomocí hry, vlastního prožitku a sebepoznání.

Barbora Veselá

ředitelka a spolumajítelka

V roce 2008 jsem absolvovala Střední pedagogickou školu ve Zlíně, obor předškolní a mimoškolní výchova. V současné době studuji v kombinované formě obor Učitelství pro mateřské školy Masarykovy univerzity, kde své vzdělání, dovednosti a vědomosti dále doplňuji a rozšiřuji.

Práci s dětmi se věnuji od 16 let, kdy jsem začala jezdit na letní tábory jako vedoucí. Mimo jiné jsem také nahlédla do mnoha předškolních zařízení a získala jsem tak praxi v oboru a zkušenosti, díky kterým se má práce s dětmi posouvá neustále dopředu.

Absolvovala jsem rekvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69–017–M), díky které se mohu starat o děti mladší tří let. Tato kvalifikace mi umožňuje nabídnout prvotřídní péči i těm nejmladším dětem v Univerzitce.

V Univerzitce chci dětem předávat svoje dovednosti a znalosti a co nejlépe je rozvíjet, aby se z nich stali lidé, kteří budou schopni socializace a adaptace na budoucí život.

Mám praxi jako chůva v rodinách v České republice i v zahraničí. Dvakrát jsem měla možnost cestovat do USA, kde se zdokonalila moje úroveň anglického jazyka.

V dětství jsem začala s hrou na housle, které se neustále věnuji dál ve svých volných chvílích. Postupně si zdokonaluji svoji dovednost hry na klavír a na flétnu. Několik let jsem navštěvovala hodiny sólového zpěvu a aktivně jsem se účastnila ve folklórním souboru, kde nyní působím jako vedoucí dětské skupiny.

Kdo další se věnuje dětem v Univerzitce?

Bc. Markéta Čechová

učitelka

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, kde jsem maturovala i s tělesné výchovy, takže mám ke sportu velmi blízko. Také jsem absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci oboru Učitelství pro MŠ.

Ráda cvičím s dětmi, vedla jsem oddíl sportovní gymnastiky, které se sama od dětství věnuji, dále ráda podnikám výlety na kole a bruslích. O prázdninách vedu sportovní příměstské oddíly, kde se děti učí základy atletiky, gymnastiky a sportovních her. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje a jsem ráda, že můžu dělat to, co mě baví!

Bc. Martin Bednařík

učitel

Studuji učitelství českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Dlouhá léta jsem působil jako trenér mládeže v brněnských ragbyových klubech, proto mým hlavním předmětem zájmu je rozvoj pohybové gramotnosti a základu sportovních her.

Mimo školy a trénování se zabývám výukou češtiny pro cizince. Jsem rád, že mohu přispívat ke všeobecném rozvoji všech dětí v naší školce!

Bc. Radka Nejdrová

učitelka

Lásku k dětem jsem pocítila už jako malá holka, kdy mým vysněním povoláním a především posláním bylo stát se paní učitelkou a věnovat se dětem předškolního věku.

Hned v prvním ročníku studia oboru předškolní a mimoškolní pedagogika na pedagogické fakultě se mi naskytla možnost jet do Skotska jako au pair pro tři děti, kde jsem působila půl roku. Poté mi bylo nabídnuto místo ve školce v Dundee, ihned jsem souhlasila a najednou se z šesti měsíčního výletu stal dvouletý pobyt v zahraničí.

Po návratu do České republiky jsem se vrátila do školy v kombinované formě studia a u toho sbírala zkušenosti v brněnských státních i soukromých předškolních zařízeních.

Helena Vystavělová

učitelka

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, kterou jsem vystudovala v Brně. Tuto školu jsem si vybrala proto, že už od dětství byla mým snem péče o děti předškolního věku. V Univerzitce pomáhám dětem rozvíjet jejich kreativitu, předávám jim své znalosti a učím je novým dovednostem. Děti jsou to, co mě činí šťastnou a nejkrásnější na nich je to, jak od srdce dokážou být upřímné.

Několik roků jsem navštěvovala ZUŠ, kde jsem se věnovala výtvarné činnosti a sborovému zpěvu. Práce paní učitelky je mým velkým koníčkem a těším se na další společné radostné chvilky a zážitky s dětmi.

Co o nás říkají v Brně?