Proč Univerzitka?

Jsme předškolní zařízení, které není jen hlídáním, a ve kterém se o děti nestarají pouze tety či chůvy. Dětem se ve školce věnují kvalifikované paní učitelky s aprobací předškolní pedagogiky. Univerzitka vznikla za účelem nabídnout dětem to, co v tomto období potřebují a co si zaslouží.  Každodenní program je pečlivě připravován a zasazován do našich týdenních a měsíčních bloků, vše pomocí hry a motivace.

Každý rok připravujeme několik předškoláků na vstup do základní školy! Tomu je přizpůsoben veškerý program činností v Univerzitce, způsob práce a tvorba výchovných plánů.

.

Letní slavnost 2020

Univerzitka není školkou jednostranně zaměřenou! Výchovný program obsahuje činnosti rozumové, jazykové, výtvarné, hudební, pohybové, sportovní, taneční, dramatické, literární apod. Děti si tak během týdne i jednotlivého denního programu prožijí všechny zmíněné činnosti. Tomu velkou mírou přispívá i všestrannost a kreativita paní učitelek!

Kromě dopoledních výchovných bloků nabízíme jako benefit i odpolední kroužky a zájmové činnosti, které jsou nad rámec klasické předškolní docházky! Děti mohou využívat např. kroužek keramiky, jógy nebo individuální hru na flétnu či klávesy. Rodiče nemusí své děti nikam jinam vozit, vše se realizuje v Univerzitce “pod jednou střechou!”

Kdo se stará o naše děti?

Mgr. Eva Douděrová

ředitelka a spolumajítelka

Jsem absolventkou Střední pedagogické školy v Přerově v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, své znalosti jsem si dále prohloubila díky studiu na Pedagogické fakultě MU v obor Učitelství 1. stupně, kde jsem získala magisterský titul.

Díky aprobaci pro předškolní vzdělávání a pro první stupeň základní školy tak mohu dětem nabídnout tu nejlepší přípravu do dalších stupňů vzdělávání.

S dětmi pracuji od roku 2005 v rámci průběžných praxí během studia, dále v podobě táborů a příměstských táborů, jako instruktorka lanového centra  a také jako vedoucí pohybově-tanečních a hudebních kroužků.

Během studia vysoké školy jsem pracovala jako učitelka v brněnské soukromé mateřské škole. To mi dalo mnohé, především poznat úroveň vzdělávání předškolních dětí v Brně a díky tomu touhu posunout úroveň mateřských škol někam dále.

Otevřít si vlastní předškolní zařízení byl vždy můj největší životní sen, který se mi splnil! Společně se skvělým pedagogickým týmem po boku pracujeme na tom, aby Univerzitka dala svým dětem to, co potřebují a co si zaslouží!

Přes dvacet pět let se věnuji hře na klavír, dále hraji na flétnu a poslední  roky se učím hře na kytaru. Dvanáct let jsem se závodně věnovala modernímu tanci a dva roky jsem byla cvičitelkou aerobiku pro děti a dospělé. Tyto a další předpoklady mi slouží k tomu, abych mohla rozvíjet všestranným a kreativním způsobem všechny naše děti v Univerzitce.

Ve svém pedagogickém působení využívám prvky psychoterapie, muzikoterapie a arteterapie, čímž dále obohacuji činnosti dětí. Jsem otevřená pro veškeré prvky alternativního vzdělávání a mým cílem je vzdělávat děti především pomocí hry, vlastního prožitku a sebepoznání.

Bc. Barbora Veselá

ředitelka a spolumajítelka

V roce 2008 jsem absolvovala Střední pedagogickou školu ve Zlíně, obor předškolní a mimoškolní výchova. Bakalářská titul jsem  získala během studia oboru Učitelství pro mateřské školy Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem si své vzdělání, dovednosti a vědomosti dále doplnila a rozšířila.

Práci s dětmi se věnuji od 16 let, kdy jsem začala jezdit na letní tábory jako vedoucí. Mimo jiné jsem také nahlédla do mnoha předškolních zařízení a získala jsem tak praxi v oboru a zkušenosti, díky kterým se má práce s dětmi posouvá neustále dopředu.

Absolvovala jsem rekvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69–017–M), díky které se mohu starat o děti mladší tří let. Tato kvalifikace mi umožňuje nabídnout prvotřídní péči i těm nejmladším dětem v Univerzitce.

V Univerzitce chci dětem předávat svoje dovednosti a znalosti a co nejlépe je rozvíjet, aby se z nich stali lidé, kteří budou schopni socializace a adaptace na budoucí život.

Mám praxi jako chůva v rodinách v České republice i v zahraničí. Dvakrát jsem měla možnost cestovat do USA, kde se zdokonalila moje úroveň anglického jazyka.

V dětství jsem začala s hrou na housle, které se neustále věnuji dál ve svých volných chvílích. Postupně si zdokonaluji svoji dovednost hry na klavír a na flétnu. Několik let jsem navštěvovala hodiny sólového zpěvu a aktivně jsem se účastnila ve folklórním souboru, kde nyní působím jako vedoucí dětské skupiny.

Kdo další se věnuje dětem v Univerzitce?

Mgr. Tereza Sýkorová

pečující osoba

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Předškolní pedagogika a v současné době svůj zájem o znalosti z této oblasti rozšiřuji studiem oboru Speciální pedagogika na téže fakultě.

Cenné zkušenosti pro práci s dětmi mi přineslo dlouholeté působení v roli vedoucího a zdravotníka (ČČK – kurz Zdravotník zotavovacích akcí) na dětských táborech pro různé věkové kategorie.

Několik let jsem se věnovala nejrůznějším sportům (volejbal, plavání) a také navštěvovala ZUŠ (hra na zobcovou flétnu a klavír).

Dětem v Univerzitce bych chtěla předat mimo jiné také svoje nadšení pro umění, a to ne jenom pro to hudební nebo výtvarné, ale také pro to, které můžeme vidět v obyčejných věcech kolem nás. Umění je totiž nekonečným zdrojem inspirace, může v nás probouzet silné emoce, a také umožňuje poznávat, objevovat a následně experimentovat, tvořit a prostě si hrát.

Bc. Nicole Otrubová

pečující osoba

Jsem absolventkou střední pedagogické školy oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, dále absolventkou Univerzity Komenského v oboru speciální pedagogiky. Během studia jsem absolvovala také spoustu kurzů, mezi ty zajímavější patří plavání, turistika nebo kurz první pomoci.

Za svůj život mám za sebou spoustu zkušeností s dětmi, ať už v běžných či speciálních mateřských školách. Také vedení zájmových kroužků mi nikdy nebylo cizí. Hraju rovnou na 5 hudebních nástrojů a moc ráda tančím a zpívám.

Pokud se zrovna nestarám o Vaše ratolesti, najdete mě většinou u dobrého jídla nebo v kavárně. K mým dalším oblíbeným činnostem patří divadlo, které také aktivně hraju, sauna, kolečkové brusle i výše zmiňované plavání.

Děti mě každým dnem učí, jak žít život bezprostředně a s lehkostí. Já jim chci být tím nejlepším průvodcem do začátků a pomoct jim najít tu správnou cestu.

Copak jste zapomněli? “Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.” *Antoine de Saint- Exupéry

Jana Vaňourková

pečující osoba

V roce 2021 jsem získala odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a své budoucí cíle směřuji ke studiu učitelství. V minulosti jsem navštěvovala hodiny klavíru, věnovala se aktivně sportu nebo tancování. Ve svém volném čase se věnuji sportu, četbě knih a cestování.

U dětí předškolního věku bych ráda rozvíjela nejen jejich kreativitu, individuálnost, ale také podporovala jejich zvídavost a bádání.

Dětem v Univerzitce bych chtěla rozšířit obzory v oblasti společensko-přírodních věd formou zábavy, experimentování a poznávání. Také bych jim chtěla předat lásku ke sportu a pohybovým činnostem.

Na práci s dětmi je krásné pozorovat jejich spontánnost, lehkost a bezstarostnost. Jsou to právě děti, které dospělým dokážou vykouzlit úsměv na tváři a dokážou je odpoutat od jejich každodenních starostí či povinností. Dětský svět přináší spoustu radostných okamžiků.

Při čtení knih jsem narazila na motto, kterým bych se ráda chtěla řídit. „Kdo chce učit, nesmí se nikdy přestat učit.“

 

 

 

 

Co o nás říkají v Brně?