Dětská skupina

Univerzitka

První správný krok za zábavou a poznáním!

Vítejte v Univerzitce!

Jsme soukromé zařízení pro děti předškolního věku v centru Brna, které se nachází v rodinném domě se zahradou, ve velmi klidném prostředí v blízkosti vily Tugendhat, Schreberových zahrádek a Lužáneckého parku.

Univerzitka vznikla roku 2015 a v současnosti fungujeme osmým rokem. Naše školka nabízí velmi členitý, avšak vyvážený program, který je přizpůsoben každému jedinci individuálně. Vycházíme z potřeb dětí a pracujeme podle vlastního výchovného plánu, který obsahuje vše potřebné pro všestranný rozvoj předškolních dětí.

Dětem je k dispozici pestrá nabídka dopoledních výchovných a vzdělávacích aktivit a odpoledních volitelných činností. Stále je však ve školce dostatek času na spontánní hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují a které je přirozeně rozvíjí.

Obě zakladatelky, absolventky střední pedagogické školy a pedagogické fakulty, vždy měly sen vybudovat vlastní soukromou mateřskou školu, která bude pracovat tak, jak předškolní zařízení pracovat má, a která bude dětem a rodičům nabízet i něco navíc. Společně i se svým pedagogickým týmem, který si velmi pečlivě vybírají, pracují už od roku 2015 na tom, aby Univerzitka byla prvním správným krokem do života všech dětí, a aby byla tím nejlepším, co mohou rodiče svým dětem nabídnout.

Přijďte se za námi podívat! Velmi rády provedeme zájemce budovou a seznámíme všechny rodiče a děti s režimem dne a s podrobnějším obsahem výchovné a vzdělávací práce v Univerzitce. Stačí se jen předem domluvit na skolka@univerzitka.cz nebo na 728 657 193.

Těšíme se na viděnou!

Univerzitka - mateřská školka v Brně

Na čem stavíme filosofii Univerzitky?

KVALITNÍ PÉČE

Díky našemu pedagogickému personálu, který je aprobován v oblasti předškolního vzdělávání a učitelství pro 1. stupeň základní školy, můžeme poskytnout takovou výchovnou a vzdělávací péči našich dětí, kterou si ve školce zaslouží. Univerzitka tedy není jen o hlídání, ale připravujeme naše děti na vstup do základních škol.

VŠESTRANNOST PROGRAMU

Tím, že nejsme školkou jednostranně zaměřenou, nabízíme dětem rozmanitý program, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy a vzdělání (rozumová, hudební, dramatická, pohybová, výtvarná, literární, jazyková výchova apod.). Tomu napomáhá členitost prostorů Univerzitky a především všestrannost pedagogických pracovníků.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Jako zásadní považujeme v Univerzitce spolupráci s rodiči, která přispívá k přátelské a rodinné atmosféře, a tomu také přizpůsobujeme veškeré činnosti a aktivity v budově školky i mimo ni.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY

Univerzitka spolupracuje s odborníky mnohých odvětví, např. s logopedy, psychology, terapeuty nebo s pracovníky pedagogické fakulty, kteří prostřednictvím naší školky přispívají k všestrannému a plnohodnotnému rozvoji našich dětí.

Kdo se věnuje našim dětem?

Eva

Barbora

Tereza

Nicole

Jana

Jaký je ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM DNE v Univerzitce?

07:00

Scházení dětí

7.00 – 8.30 – příchod dětí, ranní volné hry, individuální činnosti, výtvarné činnosti, grafomotorika

08:30

Ranní kruh a ranní cvičení

8.30 – 9.00 – společné pozdravení, motivovaný úvod do tématu týdne, motorika mluvidel a jazyka, řečová výchova, zdravotní cvičení, pohybové hry, gymnastická a atletická průprava, tanečky, jóga, relaxace

09:00

Didakticky zacílené činnosti

9.00 –  9.30 –  záměrné i spontánní učení, plnění výchovných cílů, práce individuální i ve skupinách; činnosti hudební, pohybové, dramatické, výtvarné, literární, …

09:30

Dopolední svačina

9.30 – 10.00 –  dopolední svačina, hygiena, příprava na pobyt venku

10:00

Pobyt venku

10.00 – 12.00 – pobyt venku (vycházky po okolí, činnosti probíhající na zahradě Univerzitky)

12:00

Oběd

12.00 – 13.00 – oběd, hygiena, odpočinek mladších dětí, odchod dopoledních dětí

13:00

Odpočinek a činnosti pro předškoláky

13.00 – 14.30 – odpočinek mladších dětí, četba pohádek a poslech relaxační hudby; činnosti pro nespící starší děti (čtenářský a cestovatelský kroužek, předškolácká chvilka)

14:30

Odpolední svačina

14.30 – 15.00 – odpolední svačina, hygiena

15:00

Odpolední zájmové činnosti

15.00 – 16.00 – odpolední zájmové činnosti a kroužky (keramika, jóga, hra na hudební nástroj a hudební výchova, pohybové hry a tanečky, řečový kroužek)

16:00

Konec provozu

16.00 – 18.00 – předávání dětí rodičům, individuální hry, dokončení výtvarných prací a grafomotorických listů, pobyt na zahradě

Co je v Univerzitce nového?

Co o nás říkají v Brně?