Univerzitka Brno - mateřská škola - zájmové činnosti

Program: Anglický jazyk / Logopedie

Páteční odpoledne patří zájmovým kroužkům LOGOPEDIE a ANGLICKÝ JAZYK (střídají se po týdnech).

V rámci bloku angličtiny se jedná o prvotní seznámení se s cizím jazykem, poslech anglických pohádek, zpěv písní, osvojení základních slovíček. Opakujeme, co jsme se dozvěděli během uplynulého týdne.

Logopedický, neboli řečový kroužek, nabízí několik druhů činností, jako např. rozmluvení se na volné nebo dané téma, popis obrázku, vyhledávání stejných obrázků, hledání odlišností, rozeznávání zvuků, motivovaná cvičení rozvíjející motoriku mluvidel a jazyka, dechová cvičení, diferenciace barev a jejich správné pojmenování a mnoho dalšího.

Logopedický kroužek slouží jako prevence a podpora, nejedná se o nápravu hlásek.

Související články