V měsíci květnu 2020 se provoz Univerzitky vrátil po zavření z důvodu pandemie a nařízené karantény opět do normálního režimu. Stále jsme však dodržovali několik nutných hygienických opatření.

Mezi tato hygienická opatření patří do odvolání například využívání papírových jednorázových utěrek, zákaz vstupu dospělých osob a rodičů do vnitřních prostorů školky, dezinfekce dětských rukou, povinnost nosit roušky pro paní učitelky během celého dne, apod.

Veškerý čas trávíme v budově a na zahradě školky. Pozastavené jsou stále všechny externí a kulturní akce (návštěvy solné jeskyněTerénní středy, aj.).

Plánovaný výukový program omezen není, právě naopak. Ze zahrady Univerzitky se stala venkovní učebna, kde trávíme během jarního teplého počasí všechny vhodné chvíle. Veškerý program je realizovaný venku a pro děti je tak obrovským přínosem čas strávený v areálu Univerzitky!

V květnu 2020 jsme oslavili svátek maminek! Namísto každoročního vystoupení, které nemohlo být realizováno z důvodu karanténních opatření, jsme alespoň vyráběli překvapení! Každá z maminek dostala od dětí přáníčko s poděkováním a vlastnoručně pokreslený hrníček!

Všem maminkám přejeme ještě jednou všechno nejlepší a děkujeme jim za to, jaké jsou!!!

Screening zraku v univerzitce

Jednou z prvních námi povolených externích akcí byla návštěva optometristky Mgr. Andreji Jeřábkové v budově Univerzitky, která provedla screening zraku u našich dětí a pomohla tak objevit oční vady.

S paní optometristkou pracujeme od samého zrodu školky! Ve středu 20. 5. 2020 se tak jednalo už o její pátou návštěvu u nás!

, , , , ,

Související články