Oběd v Univerzitce začíná ve 12.00 hod. po pobytu venku a po skončení dopoledních zájmových činnostech (logopedie, anglický jazyk, sportovní kroužek).

Všechny děti se sejdou v jídelně, společně se přivítáme a pozdravíme. Stolování probíhá následujícím způsobem:

  • děti jsou rozděleny u stolů podle věku (podle skupinek, ve kterých pracují i během dne)
  • děti si samy doplňují vodu a čaj do kelímků, samy si přichystají příbory, židli
  • starší děti si samy servírují polévku i druhé jídlo, mladším dětem pomáhají paní učitelky
  • všechny děti si použité nádobí samy odnáší na domluvené místo, uklidí si po sobě případné nečistoty na jídelním místě, uklidí si židli

Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a pořádku.

Více informací ohledně stravy v Univerzice obecně naleznete na stránce STRAVA.

Po obědě se mladší děti připravují na odpočinek, starší a nespící děti přichází do herny, kde je čeká relaxace v podobě poslechu pohádky a následné poobědové rozšiřující činnosti (Cestovní kroužek, Předškolácká chvilka). Pro děti s půldenním typem docházky si v tuto dobu přichází rodiče.

, ,

Související články