Univerzitka Brno - mateřská škola - zájmové činnosti

Program: Pohybový kroužek

Čtvrtek odpoledne patří POHYBOVÉMU kroužku, ve kterém se děti seznamují s prvky atletiky, gymnastiky a tance. S tím souvisí také procvičování rovnováhy, koordinace a spolupráce. A pokud je hezké počasí, využíváme v létě, na podzim a na jaře pro pohybový kroužek naši zahradu!

Každý den se všechny děti v Univerzitce během dopoledního programu seznámí s prvky hudební, pohybové, dramatické, výtvarné, řečové, čtenářské a rozumové výchovy.

Všechny tyto výchovy jsou hravou formou a motivací (vycházející z tématu daného týdne) zapojeny do dopoledního vzdělávacího programu.

Navíc však poskytujeme několik kroužků, které jsou nad rámec předškolního vzdělávaní a nad rámec vzdělávacím plánům. Tyto kroužky jsou ochutnávkou zájmových činností, ve kterých mohou děti podle svého zájmu pokračovat např. na základní škole. Jedná se o seznámení se s hudebními kroužky, keramikou, jógou, hrou na hudební nástroj, anglickým jazykem, logopedickým kroužkem a sportovkami.

V Univerzitce tyto kroužky nabízíme v rámci školkovného! Děti tak mají možnost využívat takové zájmové činnosti, které se jim (rodičům) zdají zajímavé. Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí např. na hru na hudební nástroj vozit děti přes půlku Brna! Vše se odehrává v Univerzitce!

Všechny tyto činnosti navíc najdete časově rozepsané v našem ROZVRHU a KALENDÁŘI.

, ,

Související články