Univerzitka Brno - mateřská škola - zájmové činnosti

Program: Malovaná písnička

Každý den provází náš klasický dopolední výukový program písně a prvky hudební výchovy.

Ve středu odpoledne nabízíme však navíc pro všechny děti hudební kroužek Malovaná písnička. Jedná se o hodinový zájmový blok, ve kterém se děti seznámí každý týden vždy s jednou lidovou písní a nadále s ní pracují.

Po úvodní motivaci si děti píseň osvojí, kromě klavírního doprovodu paní učitelky využíváme i Orfeovy nástroje, na které hrají přímo děti. Dále přecházíme k nácviku lidového tanečku tematicky se hodícího k dané písni a na závěr text písně ztvárníme výtvarným způsobem.

Děti se seznamují s notami, hudebními nástroji, rozvíjíme sluchovou diferenciaci pomocí poslechu různých zvuků, poznáváme rytmus a prvky muzikoterapie.

, ,

Související články