Univerzitka Brno - mateřská škola - denní harmonogram

Program: Scházení dětí

Jak probíhá ráno v Univerzitce? Naše školka otevírá v 7.00 hod. a příchod dětí doporučujeme do 8.30 hod. V tomto hodinu a půl dlouhém bloku probíhá v Univerzitce několik činností:

  • po rozloučení se s rodiči v šatně přichází děti do prvního patra školky
  • děti si volně hrají v herně s hračkami
  • děti, které jsou ještě ospalé a chtějí si odpočinout, si vytáhnou knížku nebo jen tak relaxují na polštářích
  • v tomto ranním čase čeká na děti několik didaktických her, které rozvíjí např. předmatematickou představu, procvičují barvy, tvary a jiné rozumové oblasti; tyto hry a jejich zapojení do každodenního programu průběžně pomáhají k přípravám k zápisu do prvních tříd
  • v ranním bloku probíhá individuální výtvarná a pracovní výchova, díky které vznikají krásná díla našich dětí
  • individuálně pracujeme na tvorbě portfolia dětí, tj. pracujeme s dětmi na rozvoji jejich grafomotoriky pomocí pracovních listů

Příchod dětí do školky doporučujeme nejlépe mezi 8.00 hod. a 8.30 hod., aby se děti stihly aklimatizovat před řízeným společným programem, který začíná v 8.30 hod. Dále také proto, aby měl každý čas pro individuální výtvarnou činnost a pro práci na svém pracovním listu, který se zakládá do portfolia dětí a slouží tak jako diagnostický materiál.

, ,

Související články