Univerzitka - Mateřská škola - Brno - Březen 2020 online

Duben 2020 “online” v Univerzitce

V období od 17. 3. 2020 do 19. 4. 2020 byl provoz Univerzitky přerušen na základě rozhodnutí Rady města Brna kvůli pandemii Covid-19.

Během této doby byla sice školka pro všechny naše děti uzavřená, denně se však konala ONLINE VÝUKA!

On-line mateřská škola

V pondělí a ve čtvrtek se děti mohly vždy v 10.00 hod. online připojit a účastnit se výukového bloku, jehož obsahem byla klasická dopolední univerzitková výuka obsahující činnosti rozumové, hudební, pohybové, apod. Vše vycházelo z našeho ročního tematického plánu a všechny činnosti byly motivovány konkrétním týdenním výukovým tématem.

Dopolední online středy patřily výtvarnému tvoření!

Každý pátek si děti během dopoledního online bloku zacvičily, protáhly své tělo, zrelaxovaly během jógy a připomněly si něco málo z univerzitkové gymnastiky a atletiky.

Denně po obědě, tedy ve 13.00 hod., byl pro děti připraven online Čtenářský kroužek! Během poslechu čtené pohádky děti odpočívaly, současně však odpovídaly na otázky na porozumění textu a s knihou pracovaly tak, jak ve školce během Čtenářáku.

Každý pátek přišel rodičům email s úkoly, náměty, písněmi a básněmi pro nadcházející týden. Jednalo se o podpůrné materiály k dobrovolné domácí výuce, vše opět vycházelo z našeho ročního vzdělávacího plánu a následně z tematického plánu pro jednotlivé týdny.

Byla to doba zajímavá, v Univerzitce jsme si posunuli naše hranice zase o kousek dál! Během přípravy online výuky jsme se zdokonalili v jiném typu předávání informací a určitě to pro nás bylo přínosem.

Děkujeme všem rodičům za podporu, spolupráci a za držení pohromadě!

Jak vypadala “on-line školka”

V pondělí 20. 4. 2020 jsme na základě rozhodnutí Rady města Brna dostali povolení ukončit přerušení provozu našeho zařízení!

Univerzitce však nastalo několik změn kvůli pandemii a kvůli zvýšenému dodržování přísných hygienických pravidel.

Mezi nová hygienická opatření patří do odvolání například využívání papírových jednorázových utěrek, zákaz vstupu dospělých osob a rodičů do vnitřních prostorů školky, dezinfekce dětských rukou, povinnost nosit roušky pro paní učitelky během celého dne, apod.

Veškerý čas trávíme v budově a na zahradě školky, pozastavené jsou všechny externí a kulturní akce (návštěvy solné jeskyně, Terénní středy, aj.).

Plánovaný výukový program omezen není, právě naopak. Ze zahrady Univerzitky se stala venkovní učebna, kde trávíme během jarního teplého počasí všechny vhodné chvíle, veškerý program je realizovaný venku a pro děti je tak obrovským přínosem čas strávený v areálu Univerzitky!

, ,

Související články