Netradiční třídní schůzky 3. 6. 2019

Netradiční třídní schůzky 3. 6. 2019

V pondělí 3. 6. 2019 proběhly v Univerzitce srovnávací Netradiční třídní schůzky.
Netradiční třídní schůzky proběhly už na začátku školního roku, nyní šlo o srovnání. Každý rodič dostal protokol se zadáním úkolů a prošel si se svými dětmi stanoviště po celé školce, kde plnili úkoly matematické, řečové, sluchové atd…
Tyto schůzky jsou netradiční proto, že si s rodiči jen nesedneme a nerozebíráme, kde mají děti mezery a co ovládají dokonale. O všem jste se rodiče přesvědčí sami. Některé děti např. udrží kratší pozornost, než jiné. Ničemu to nevadí, každý jsme jiný, jde jen o uvědomění si situace. Některé děti si stále např. pletou strany, proto je potřeba pravolevou orientaci opakovat i doma.
Na Netradičních třídních schůzkách jde o tvz. aha efekt, tedy uvědomění si dané situace. Sami rodiče se přesvědčili, že např. ovoce a zeleninu považují doma jako samozřejmost, děti to však zažité nemají a je vhodné si to občas umět rozdělovat.
Pro nás, učitele v Univerzitce, jsou také tyto schůzky obrovským přínosem, protože sledujeme chování dětí za doprovodu rodičů, pozorujeme vás společně během řešení různých situací a tím si obohacujeme osobní diagnostiku každého dítěte.
Úkoly byly voleny různorodě, některé byly náročnější, jiné méně (mladší děti zvládají jiné operace než starší, nelze tedy porovnávat). Není cílem splnit všechny úkoly, ale sledovat postup, kdy na prvních třídních schůzkách dítě úkol nezvládá a na třetích už jej dokonale ovládá. Proto si vše rodiče zaznamenávají do archu a mohou potom sledovat pokrok.

Související články