V úterý 20. 9. 2016 proběhly v Univerzitce Netradiční třídní schůzky. Na rodiče a děti čekalo několik stanovišť, které obsahovaly úkoly rozvíjející předmatematické, řečové, sluchové, zrakové a jiné dovednosti, dále např. úkoly pro upevnění pravolevé orientace či rozpoznání barev nebo geometrických tvarů. Rodiče se tak sami přesvědčili, co jejich dítě dokonale ovládá a na čem je popř. třeba doma zapracovat.

Úkoly byly voleny různorodě, některé byly náročnější, jiné méně (mladší děti zvládají jiné operace než starší, nelze tedy porovnávat). Není cílem splnit všechny úkoly, ale sledovat postup, kdy na prvních třídních schůzkách dítě úkol nezvládá a na třetích už jej dokonale ovládá.

Jsme jediná školka, kde se rodiče během zábavného odpoledne při plnění úkolu sami přesvědčí, co jejich děti dokonale ovládají a co je potřeba zapojit i doma do běžného života.
Tyto schůzky jsou netradiční proto, že si s rodiči jen nesedneme a nerozebíráme, kde mají děti mezery a co ovládají dokonale. O všem se rodiče přesvědčí sami.  Některé děti např. udrží pozornost kratší dobu, než jiné. Ničemu to nevadí, každý jsme jiný, jde jen o uvědomění si situace. Některé děti si stále např. pletou strany, proto je potřeba pravolevou orientaci opakovat i doma.
Na příští Netradiční třídní schůzky se těšíme na konci školního roku, kde pokrok svých dětí rodiče vyhodnotí.

Související články