Ve středu 15. 6. 2016 od 16.00 hod. proběhly v Univerzitce už druhé Netradiční třídní schůzky.

Stejné proběhly i na podzim, kam přišly rodiče společně s dětmi. Rodiče dostanou do rukou manuál s popisek úkolů, které jsou rozmístěné po celé školce. Děti s rodiči pak plní jednotlivé úkoly a rodič se sám může přesvědčit, na čem je potřeba zapracovat a co dítě umí s přehledem.

Tyto schůzky jsou netradiční proto, že si s rodiči jen nesedneme a nerozebíráme, kde mají děti mezery a co ovládají dokonale. O všem se rodiče přesvědčí sami 🙂 Některé děti např. udrží pozornost kratší dobu, než jiné. Ničemu to nevadí, každý jsme jiný, jde jen o uvědomění si situace. Některé děti si stále např. pletou strany, proto je potřeba pravolevou orientaci opakovat i doma.
Na Netradičních třídních schůzkách jde o tvz. aha efekt, tedy uvědomění si dané situace. Sami rodiče se přesvědčí, že např. ovoce a zeleninu považují doma jako samozřejmost, děti to však zažité nemají a je vhodné si to občas umět rozdělovat.
Pro nás jsou také tyto schůzky obrovským přínosem, protože sledujeme chování dětí za doprovodu rodičů, pozorujeme vás společně během řešení různých situací a tím si obohacujeme osobní diagnostiku každého dítěte. Také sledujeme, kdo např. nečte úvodní pokyny v manuálu a potom neví, co má dělat 🙂
Úkoly jsou voleny různorodě, některé jsou náročnější, jiné méně (mladší děti zvládají jiné operace než starší, nelze tedy porovnávat). Není cílem splnit všechny úkoly, ale sledovat postup, kdy na prvních třídních schůzkách dítě úkol nezvládá a na třetích už jej dokonale ovládá. Proto si rodiče vše zaznamenávají do archu a mohou potom sledovat pokrok.
Záznamové archy společně s pracovními listy dětí za celý rok od nás rodiče dostávají na konci školního roku.

Související články