Univerzitka Brno - mateřská škola - denní harmonogram

Program: Ranní kruh a ranní cvičení

V čase 8.30 – 9.00 hod. je v Univerzitce na pravidelném denním programu první blok HLAVNÍ DOPOLEDNÍ VÝUKOVÉ ČÁSTI.

Po úklidu hraček a všech pomůcek z ranní spontánní části, po hygieně a pitném režimu přichází na řadu RANNÍ KRUH. Časová dotace ranního kruhu je 10 – 15 minut, jeho obsahem je společné přivítání, motivace a uvedení do týdenního tématu, dále rozmluvení, motorika mluvidel a jazyka, drobné činnosti rozumové, jazykové, sluchové, apod.

Na ranní kruh plynule navazuje POHYBOVÁ ČÁST a ranní cvičení. Během dvaceti minut se děti pohybově zahřejí a procvičí si tělo zdravotními cviky. Obsahem každé pohybovkyUniverzitce je dále práce na průpravné části, tj. zařazení činnosti gymnastické, atletické, taneční, psychomotorické, koordinační apod. Nezapomínáme ani na zábavné pohybové hry a vše zakončíme několikaminutovou relaxací. Vše se odehrává v duchu týdenního tématu, všechny zmíněné činnosti jsou motivované jedním tématem (pohádkou, příběhem, situací, …).

, ,

Související články