Univerzitka Brno - mateřská škola - denní harmonogram

Program: Didakticky zacílené činnosti

Řízená část výuky, tedy druhá polovina HLAVNÍ VÝUKOVÉ ČÁSTI dopoledního vzdělávacího bloku, je důležitá především svým obsahem, ale i výsledkem a výstupem, který si děti odnáší.

Obsahem této části jsou činnosti:

  • DRAMATICKÉ,
  • HUDEBNÍ,
  • POHYBOVÉ,
  • LITERÁRNÍ,
  • JAZYKOVÉ,
  • VÝTVARNÉ,
  • ROZUMOVÉ a další.

Vše navazuje na ranní kruh i pohybovou chvilku. Vše tvoří ucelený motivovaný a tematický celek zasazený do jednoho týdne a současně do celého školního roku v Univerzitce.

V řízené části zpíváme, tančíme, pracujeme s textem, seznamujeme se s přírodou, poznáváme lidské tělo, objevujeme svět. Všechny děti si tedy během jednoho dopoledne prožijí všechny výše zmíněné činnosti.

Činnosti jsou propojené, motivované, navazují na sebe, dávají prostor pro otázky i odpovědi. K dětem se všechny znalosti i dovednosti dostávají POMOCÍ HRY, VLASTNÍHO PROŽITKU, NÁZORNOSTI a ZÁŽITKU. Plnění výukových cílů si děti osvojují PŘIROZENĚ, HROU a MOTIVACÍ.

Pokud máme zrovna na programu v Univerzitce výukové týdenní téma např. HMYZÍ KAMARÁDI, přivítá nás postava včely nebo mravence, seznámí nás se svým životem, děti pomáhají s plněním úkolů (sběr potravy, výroba medu, stavba mraveniště), pozorujeme živočicha na obrázku i ve skutečném prostředí, zpíváme písně o hmyzu, dramaticky ztvárňujeme živočichy i jejich způsob života, kreslíme je a vyrábíme tematické výrobky, ochutnáváme med, cvičíme jako hmyz apod. Všechny činnosti jsou dětem předávány podobným způsobem, vše je pro děti hrou a zábavou. Celý dopolední výukový blok tedy není dětmi vnímán jako výuka, ale jako zábavné poznávání a hra.

, ,

Související články