Univerzitka Brno - mateřská škola - zájmové činnosti

Program: Odpolední zájmové činnosti

Odpolední hlavní část v Univerzitce je věnována zájmovým činnostem. Jedná se o kroužky keramiky, jógy, hry na hudební nástroj a tanečků.

Uvedené odpolední kroužky jsou nadstandardní činnosti, které jsou nabízeny nad rámec klasické výuky. Rodiče nemusí své děti vozit nikam jinam např. na výuku hry a flétnu nebo na keramiku, vše se realizuje v Univerzitce „pod jednou střechou!“

, ,

Související články