leden 2022 v univerzitce

V lednu 2022 jsme v Univerzitce zažili mnoho externích výukových akcí, divadel a pobytu v zimní přírodě! Tematicky jsme se během dopoledních výukových bloků ocitli na SPORTOVIŠTI a v POHÁDCE!

Velikou novinkou měsíce ledna byla CANISTERAPIE, která v Univerzitce bude probíhat jednou měsíčně!

VÝUKOVÁ TÉMATA V LEDNU

V měsíci lednu 2022 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
  2. ZIMNÍ SPORTY
  3. POVÍDEJ MI POHÁDKU
  4. POVÍDEJ MI POHÁDKU

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

předávání vánočních dárků

V posledních prosincových dnech přemohla celou naši školku chřipka, proto se nám i Ježíšek opozdil se svojí nadílkou. Děti si tak alespoň mohly prodloužit vánoční veselí a dárky v Univerzitce je čekaly hned první den příchodu do školky po Vánocích! Děkujeme, Ježíšku! 🙂

terénní středy v univerzitce

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Ve středu 5. 1. 2022 jsme strávili celé dopoledne ve Schreberových zahrádkách hned vedle školky, kde proběhl výukový program PUTOVÁNÍ S KAMÍNKY!

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

malovaná písnička

Každý den provází náš klasický dopolední výukový program písně a prvky hudební výchovy.

V úterý odpoledne nabízíme však navíc pro všechny děti hudební kroužek Malovaná písnička. Jedná se o hodinový zájmový blok, ve kterém se děti seznámí každý týden vždy s jednou lidovou písní a nadále s ní pracují.

Po úvodní motivaci si děti píseň osvojí, kromě klavírního doprovodu paní učitelky využíváme i Orfeovy nástroje, na které hrají přímo děti. Dále přecházíme k nácviku lidového tanečku tematicky se hodícího k dané písni a na závěr text písně ztvárníme výtvarným způsobem.

Děti se seznamují s notami, hudebními nástroji, rozvíjíme sluchovou diferenciaci pomocí poslechu různých zvuků, poznáváme rytmus a prvky muzikoterapie.

univerzitkA V PLANETÁRIU

V pondělí 10. 1. 2022 jsme navštívili PLANETÁRIUM NA KRAVÍ HOŘE a shlédli představení Vzhůru nohama!

keramika v univerzitce

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje každé pondělí od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

pohádkové divadlo v univerzitce

V úterý 11. 1. 2022 nás ve školce navštívilo POHÁDKOVÉ DIVADLO!

lednová oslava narozenin

V úterý 11. 1. 2022 jsme v Univerzitce oslavili narozeniny našich lednových dětí! Přejeme ještě jednou všechno nejlepší! 🙂

canisterapie v univerzitce

Od nového roku máme v Univerzitce novinku! Každý měsíc se mohou naše děti těšit na lekce CANISTERAPIE!

První canisterapeutická lekce proběhla v Univerzitce ve středu 12. 1. 2022 s fenkou Tezinkou!

Plánované hodiny naleznou rodiče předem vždy v našem KALENDÁŘI.

hra na hudební nástroj

Jako velký nadstandard nabízíme každé středeční odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého středečního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

univerzitka v divadle radost

V pondělí 17. 1. 2022 jsme navštívili DIVADLO RADOST s představením Kubula a Kuba Kubikula!

lyžařský kurz

V termínu 18. – 22. 1. 2022 se více jak polovina našich dětí s celou svoji rodinou zúčastnila LYŽAŘSKÉHO KURZU, který pro nás už tradičně organizuje LEMUR! Tentokrát naše děti se svými rodiči a sourozenci zamířili do JESENÍKŮ a užili si několik super dní plných lyžování a zábavy! 🙂

terénní středa

Ve středu 19. 1. 2022 jsme v rámci Terénní středy navštívili ČERTOVU ROKLI!

logopedická chvilka v univerzitce

Univerzitce s dětmi denně procvičujeme motoriku mluvidel a jazyka, pracujeme společně na rozvoji řečových dovedností, sluchové analýze a syntéze, popisu obrázku a zrakové diferenciaci. To vše je zařazeno do každodenního programu v rámci Ranního kruhu.

Vše je motivováno tématem daného týdne a vše probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Navíc je dětem nabízen každé pondělí v čase 11.00 – 12.00 hod. Logopedický kroužek, který všechny výše zmíněné činnosti prohlubuje a zdokonaluje. Děti se kroužku účastní po skupinkách, což umožňuje individuálnější a především efektivnější práci.

Logopedický, neboli řečový kroužek, nabízí několik druhů činností, jako např. rozmluvení se na volné nebo dané téma, popis obrázku, vyhledávání stejných obrázků, hledání odlišností, rozeznávání zvuků, motivovaná cvičení rozvíjející motoriku mluvidel a jazyka, dechová cvičení, diferenciace barev a jejich správné pojmenování a mnoho dalšího.

Logopedický kroužek slouží jako prevence a podpora, nejedná se o nápravu hlásek.

Pondělní logopedický kroužek probíhá paralelně s pobytem dětí venku. Ta skupinka, která se kroužku účastní první, přeruší pobyt na zahradě a po skončení kroužku se zase ven vrátí. Druhá skupinka má pobyt na zahradě zkrácený a časově navazuje přímo na oběd. Nebo za příznivého počasí probíhá kroužek na zahradě školky pod altánem nebo na dece na trávě.

cestovatelský kroužek v univerzitce

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Každé pondělí a středu je v Univerzitce na programu mezi 13.30 hod. a 14.00 hod. pro starší a nespící děti Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou. Vše je vedeno hravou formou a systematicky zařazeno do školního plánu na celý školní rok.

Měsíc leden byl v cestovatelském kroužku věnován poznávání ČESKÉ REPUBLIKY!

terénní středa

Terénní středa 26. 1. 2022 patřila v Univerzitce návštěvě JIŽANSKÉHO DVORKU!

anglický jazyk v univerzitce

Každé úterý a čtvrtek dopoledne v časech 11.00 – 12.00 hod. se děti účastní půlhodinového bloku anglického jazyka. Výuka je rozdělena během hodiny na dvě části podle věku dětí.

Jedná se o prvotní seznámení se s cizím jazykem, poslech anglických pohádek, zpěv písní, osvojení základních slovíček.

Čtvrteční ANGLIČTINA 27. 1. 2022 byla v Univerzitce např. plná ANGLICKÝCH BAREV a pokusů s MÍCHÁNÍM BAREV!

pobyt venku

Naše školka se nachází v nádherné lokalitě plné rodinných vil v Černých Polích. Díky tomuto prostředí máme i my k dispozici krásnou zahradu, na které trávíme většinu Pobytu venku, tedy času stráveného mimo budovu v čase 10.00 – 12.00 hod. během každého dne.

O naši školkovskou zahradu se během sezóny staráme sami. Sami si sečeme trávu, plejeme záhony, zaléváme, sejeme trávu, sázíme kytky a keře, kácíme stromy, sklízíme námi zasazenou zeleninovou, ovocnou i bylinkovou úrodu. Děti nás vždy pozorují a sledováním se učí tyto zvyklosti přejímat.

Kromě pobytu na zahradě trávíme dopolední venkovní čas na procházkách po okolí, kdy děti seznamujeme s pohybem po chodníku a s přechody přes silnice. V okolí Univerzitky máme Schreiberovy zahrádky nebo Lužánecký park, které využíváme pro venkovní dopolední výuku a procházky.

Více fotek z dění ve školce v měsíci LEDNU 2022 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , , , , , , , ,

Související články