BŘEZEN 2022 v Univerzitce

Po dvou letech jarní výuky online (březen a duben 2020, březen 2021) jsme konečně mohli realizovat naše výchovné a výukové činnosti s dětmi přímo v budově školky! Bylo to pro všechny příjemnou změnou. Děti si tak užily týdenní témata přímo v Univerzitce a ne jen přes monitory notebooků!

VÝUKOVÁ TÉMATA V BŘEZNU

Březnová výuková témata v Univerzitce jsou zaměřena na ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU!

V měsíci březnu 2022 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. MATKA PŘÍRODA
  2. OD SEMÍNKA PO ROSTLINU
  3. BAREVNÉ KONTEJNERY
  4. JARO JE TU!
  5. DOMÁCÍ ZVÍŘATA A MLÁĎATA

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

TERÉNNÍ STŘEDA V TECHNICKÉM MUZEU

Ve středu 2. 3. 2022 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY navštívili TECHNICKÉ MUZEUM a zúčastnili jsme se výukového programu HUDBA NÁS BAVÍ!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

KARNEVAL V UNIVERZITCE

V pátek 4. 3. 2022 proběhl v Univerzitce KARNEVAL! Děti se tako mohly těšit na představení KLAUNA!

Letošní téma karnevalu bylo KLAUNSKÁ SHOW!

UNIVERZITKA V MOTÝLÍM DOMĚ

V rámci TERÉNNÍ STŘEDY jsme 9. 3. 2022 navštívili PAPILONII – MOTÝLÍ DŮM V BRNĚ!

UNIVERZITKOVÝ HERBÁŘ

V Univerzitce se celé jaro seznamujeme s aktuálně kvetoucími a v daném období rostoucími květinami! Pro naše děti i rodiče je herbář a všechny aktivity s ním související k NAHLÉDNUTÍ V ŠATNĚ!

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK každé úterý a čtvrtek po obědě v Univerzitce! Kromě čtení pohádek, porozumění textu a další literární práce se seznamujeme i s předními českými autory! Obsahem kroužku je četba knihy paní učitelkou, doprovodné úkoly na porozumění textu, seznámení se s pojmy jako ilustrace, autor a další.

UNIVERZITKA DĚLÁ RADOST DĚTEM!

Byli jsme osloveni, zda bychom udělali radost dětem a rodinám, které přišly do Brna z Ukrajiny. Pomohly jsme tak zútulnit pokoje a ubytovny na Brněnském výstavišti několika výtvarnými plakáty! 🙂

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

Od nového roku máme v Univerzitce novinku! Každý měsíc se mohou naše děti těšit na lekce CANISTERAPIE!

Už třetí canisterapeutická lekce proběhla v Univerzitce ve čtvrtek 17. 3. 2022 s fenkou Tezinkou!

Plánované hodiny naleznou rodiče předem vždy v našem KALENDÁŘI.

GRAFOMOTORIKA V UNIVERZITCE

Každodenní GRAFOMOTORIKA v Univerzitce!

Naše děti se mohou těšit každý den na GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ! Každé ráno je pro děti připravena prstová rozcvička, práce na pracovním listu nebo jiné doprovodné aktivity, které dětskou grafomotoriku rozvíjí.

Součástí práce jsou také uvolňovací cvičení, činnosti procvičující jemnou motoriku aj. Cílem grafomotorických chvilek je procvičení jemného svalstva ruky, upevnění a nácvik úchopu psacího náčiní a tím i usnadnění nástupu do první třídy!

Kromě pracovních listů využíváme např. i práci s PRSTOVÝMI BARVAMI, malujeme do mouky apod.

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 18. 3. 2022 proběhlo JARNÍ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ! V Univerzitce jsme celý páteční večer přivolávali a vítali přicházející jaro!

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak mají čas pro sebe nebo naopak vyrazí na návštěvu k přátelům a jako vždy vědí, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

VENKOVNÍ UČEBNA

S příchodem jarního počasí se nám v Univerzitce stává ze zahrady VENKOVNÍ UČEBNA, kde probíhá většina výchovných a výukových aktivit! I mimo vymezený POBYT VENKU!

Na zahradě tedy probíhají ranní výchovné bloky, jako ranní kruh, pohybová aktivita i řízená činnost. Vytáhneme ven klavír, stoly, veškeré pomůcky a jsme zkrátka celé dopoledne na zahradě 🙂

Naše školka se nachází v nádherné lokalitě plné rodinných vil v Černých Polích. Díky tomuto prostředí máme i my k dispozici krásnou zahradu, na které trávíme většinu Pobytu venku, tedy času stráveného mimo budovu v čase 10.00 – 12.00 hod. během každého dne.

O naši školkovskou zahradu se staráme sami. Sami si sečeme trávu, plejeme záhony, zaléváme, sejeme trávu, sázíme kytky a keře, kácíme stromy, sklízíme námi zasazenou zeleninovou, ovocnou i bylinkovou úrodu.

U všech zahradních činností nás naše děti pozorují. Díky tomu získávají přirozené povědomí o tom, jak to na zahradě funguje, jak je třeba se o ni starat, proč je třeba se o ni starat a také díky pozorování zjišťují, jak může zahrada sloužit pro relaxaci a odpočinek.

Díky tomu se stane, že samy děti za námi přijdou a chtějí pomoci např. se zaléváním. A stejně tak slyšíme i zpětnou vazbu od rodičů, jejichž děti chtějí doma sázet kytky po vzoru paní učitelek ve školce.

Kromě pobytu na zahradě trávíme dopolední venkovní čas na procházkách po okolí, kdy děti seznamujeme s pohybem po chodníku a s přechody přes silnice. V okolí Univerzitky máme Schreiberovy zahrádky nebo Lužánecký park, které využíváme pro venkovní dopolední výuku a procházky.

KONIKLECOVÁ LOUKA

V rámci TERÉNNÍ STŘEDY jsme ve středu 23. 3. 2022 jeli na celé dopoledne na KONIKLECOVOU LOUKU!

CESTOVATELSKÝ KROUŽEK

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Každé pondělí a středu je v Univerzitce na programu mezi 13.30 hod. a 14.00 hod. pro starší a nespící děti Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou. Vše je vedeno hravou formou a systematicky zařazeno do školního plánu na celý školní rok.

Děti se pomocí hry a vlastního prožitku seznamují se státy po celé zemi! Ukazujeme si mapu, obrázky budov, zvířat, přicházíme motivačně v tematických kostýmech a převlecích, ochutnáváme dobroty typické pro danou zemi apod.

MUZIKOTERAPIE V UNIVERZITCE

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 za námi přijela už po několikáté skvělá Lucie Daňková s dopolední MUZIKOTERAPIÍ!

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO

V pondělí 28. 3. 2022 nás ve školce navštívilo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s loutkovým představením BERÁNEK A VAJÍČKO.

UNIVERZITKA V DIVADLE RADOST

V úterý 29. 3. 2022 jsme se zúčastnili úžasného představení OPERKY od Svěráka a Uhlíře v DIVADLE RADOST!

Více fotek z dění ve školce v měsíci BŘEZNU 2022 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , , ,

Související články