ONLINE BŘEZEN A DUBEN 2021

V březnu i dubnu 2021 musela být Univerzitka, stejně jako všechny ostatní mateřské školky i dětské skupiny v České republice, uzavřena na základě nařízení vlády kvůli vzrůstající pandemické situaci.

V Univerzitce jsme zareagovali okamžitě a k 1. 3. 2021, tedy k prvnímu dni, kdy jsme museli naše zařízení uzavřít, jsme ihned spustili nadupaný ONLINE VÝCHOVNÝ A VÝUKOVÝ PROGRAM.

Pro naše děti byla denně přichystána online výuka v délce tří hodin!

Všechny výchovné a výukové činnosti vycházely z našeho ročního plánu, náš plánovaný výchovný harmonogram zůstal beze změny. Jen jsme vše poupravili do online verze.

Hlavní dopolední části vycházely z našeho ročního tematického plánu, v délce deseti týdnů na děti tedy čekala tato témata:

 1. MATKA PŘÍRODA
 2. OD SEMÍNKA PO ROSTLINU
 3. ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA
 4. NA STATKU
 5. TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE
 6. BAREVNÉ KONTEJNERY
 7. MÍSTO, KDE ŽIJEME
 8. ZEMĚ, VE KTERÉ ŽIJEME
 9. AHOJ, KAMARÁDI
 10. VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

Denně se děti přihlašovaly pomocí sdíleného odkazu na následující výukové bloky:

 • 8.30 – 9.30 – řízený dopolední program (každý den)
 • 11.00 – 11.30 – logopedie (pondělí a středa), anglický jazyk (úterý a čtvrtek), grafomotorika (pátek)
 • 13.00 – 13.30 – čtenářský kroužek (každý den)
 • 13.30 – 14.00 – předškolácká chvilka (každý den)
 • 15.00 – 15.30 – jóga (pondělí a středa), tanečky a pohybovka (úterý, čtvrtek)

Účast samozřejmě nebyla povinná, bylo na každém rodiči a každém dítěti, kdy se přihlásí a kolik času s námi v online prostředí stráví. Průměrně nás vždy sledovalo asi 60 % všech dětí!

Vždy jsme dětem i rodičům předem poskytovali seznam pomůcek pro každou online hodinu, zasílali jsme pracovní listy a úkoly k plnění doma i v terénu během procházek.

Online výuka, stejně jako v minulém roce, zastihla i období Velikonoc. Museli jsme zrušit naše každoroční akce, jako např. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY, kdy si rodiče společně s dětmi přijdou do školky užít jarní atmosféru a vyrobit si velikonoční dekorace do bytu.

I letos jsme všem našim dětem domů poštou poslali pomůcky a společně jsme si online vyrobili dva velikonoční výrobky!

LOCKDOWN BYL PRO NÁS V MNOHÉM VELKÝM PŘÍNOSEM!

Snažili jsme se i tuto dobu, kdy byla školka zavřená, brát pozitivně! Alespoň díky online výuce rodiče viděli, jak v Univerzitce probíhá výchovná a výuková činnost během dne (i tak je online výuka jinak vedená, chybí přítomnost dětí, spolupráce během činností, práce s našimi pomůckami apod.).
Každý výukový blok znamená hodiny práce před i po samotné realizaci, kterou rodiče viděli. Společně s paní učitelkami tvoříme program několik dní předem a poté doupravujeme ze dne na každý další den, aby navazoval na předchozí téma a plynule proběhl každý programový blok.

„Paní učitelky máme úžasné! Vše, co si vymyslíme a naplánujeme, zrealizují podle našich představ. Jak už jsme jednou s nadsázkou rodičům říkaly, ony jsou ruce vycházející z našich hlav a během online výuky se nám to znovu potvrdilo. 
Pro nás jsou tyto uplynulé týdny online výuky obrovským množstvím dřiny, kdy jsme měly možnost sledovat programy denně (ne jen několikrát do měsíce) a mohly jsme s paní učitelkami dál pracovat a dále si je proškolovat k práci podle našich představ.“

Více fotek online výuky v Univerzitce naleznete na našem Facebooku,

, ,

Související články