ÚNOR 2022 v Univerzitce

Předchozí měsíc v Univerzitce byl bohatý na pohádkové příběhy a pohádkové bytosti. Únor máme v Univerzitce vždy tematicky orientovaný na POZNÁVÁNÍ SVÉHO TĚLA, PREVENCI NEMOCÍ, SEZNAMOVÁNÍ S OSOBNÍ HYGIENOU A OTUŽOVÁNÍM A PŘEDEVŠÍM S LÉKAŘI A JEJICH POMOCÍ!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ÚNORU

V měsíci únoru 2022 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. POZNÁVÁM SVÉ TĚLO
  2. POZNÁVÁM SVÉ TĚLO
  3. TETKA CHŘIPKA
  4. NA NÁVŠTĚVĚ U LÉKAŘE

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Každý den provází náš klasický dopolední výukový program písně a prvky hudební výchovy.

Ve středu odpoledne je pro děti navíc připraven k dispozici kroužek INDIVIDUÁLNÍ HRA NA NÁSTROJ!

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého středečního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

Ve středu odpoledne dále nabízíme pro všechny děti hudební kroužek Malovaná písnička. Jedná se o hodinový zájmový blok, ve kterém se děti seznámí každý týden vždy s jednou lidovou písní a nadále s ní pracují.

Po úvodní motivaci si děti píseň osvojí, kromě klavírního doprovodu paní učitelky využíváme i Orfeovy nástroje, na které hrají přímo děti. Dále přecházíme k nácviku lidového tanečku tematicky se hodícího k dané písni a na závěr text písně ztvárníme výtvarným způsobem.

Děti se seznamují s notami, hudebními nástroji, rozvíjíme sluchovou diferenciaci pomocí poslechu různých zvuků, poznáváme rytmus a prvky muzikoterapie.

FANDÍME OLYMPIÁDĚ!

S dětmi v Univerzitce vždy sledujeme současné světové dění! Proto nás neminula ani ZIMNÍ OLYMPIÁDA V PEKINGU, se kterou jsme se v únoru seznamovali vždy v rámci CESTOVATELSKÉHO KROUŽKU!

TERÉNNÍ STŘEDY V UNIVERZITCE

Ve středu 9. 2. 2022 jsme se vydali na celé dopoledne do OBORY HOLEDNÁ!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

Od nového roku máme v Univerzitce novinku! Každý měsíc se mohou naše děti těšit na lekce CANISTERAPIE!

Už druhá canisterapeutická lekce proběhla v Univerzitce v úterý 15. 2. 2022 s fenkou Tezinkou!

Plánované hodiny naleznou rodiče předem vždy v našem KALENDÁŘI.

TERÉNNÍ STŘEDA

Ve středu 16. 2. 2022 jsme se v rámci TERÉNNÍ STŘEDY vydali na BÍLOU HORU na NAUČNOU STEZKU SÝKORKY!

ÚNOROVÁ OSLAVA NAROZENIN

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 jsme v Univerzitce oslavili narozeniny našich únorových dětí!

Rodiče oslavenkyň pro nás objednali BALONKÁŘE a společně jsme si tak všichni užili pořádnou dopolední párty! Děkujeme!!! 🙂

Přejeme ještě jednou všechno nejlepší! 🙂

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 18. 2. 2022 proběhlo LEDOVÉ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ! Univerzitka se nám proměnila v zamrzlou ANTARKTIDU

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak měli čas pro sebe nebo naopak vyrazili na návštěvu k přátelům a jako vždy věděli, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO

V pondělí 21. 2. 2022 nás v Univerzitce navštívilo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s loutkovým představením VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ V ZOO.

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA V UNIVERZITCE

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce každý den určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti. Výuka je zahájena Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd.

Každá PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA je zaměřena na určitou rozumovou oblast. Jedna z takových oblastí může být např. půlhodinová práce s GEOMETRICKÝMI TVARY, vše vždy pomocí hry a prožitku!

UNIVERZITKA NA ŠPILBERKU

V rámci další TERÉNNÍ STŘEDY jsme se 23. 2. 2022 zúčastnili edukačního programu na ŠPILBERKU s VÝSTAVOU HRAČEK!

Více fotek z dění ve školce v měsíci ÚNORU 2022 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , , , , , , ,

Související články