ÚNOR 2024 v Univerzitce

Po tematicky pohádkovém měsíci lednu přichází na řadu únor, který se věnuje v Univeritce LIDSKÉMU TĚLU, zdraví, prevenci, zdravé stravě apod. Dvakrát jsme v únoru navštívili MNORAVSKOU GALERII, užili jsme si pravidenou CANISTERAPII, návštěvy SOLNÉ JESKYNĚ a SOKOL!

Pohádkové téma ještě doznívalo i v rámci POHÁDKOVÉHO KARNEVALU na konci měsíce!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ÚNORU

V měsíci ÚNORU 2024 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. POZNÁVÁM SVÉ TĚLO
  2. TETKA CHŘIPKA
  3. NA NÁVŠTĚVĚ U LÉKAŘE

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé pondělní odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého pondělního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

KNIHOVNA

Každý PRVNÍ ČTVRTEK v měsíci vyrážíme se staršími/po obědě nespícími dětmi DO KNIHOVNY! Po společné domluvě s dětmi si půjčujeme takové knihy, se kterými celý měsíc pracujeme v klasických výukových programech a ve ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU!

UNIVERZITKA V SOKOLU

Každý lichý pátek v měsíci jezdíme cvičit do SOKOLA! Dopoledne se nám 90 minut věnuje sokolská trenérka Lucka! Cvičení v Sokolu nabízíme všem dětem z Univerzitky, v rámci školkovného ho mají zdarma, rodiče nic navíc za tuto aktivitu neplatí!

TERÉNNÍ STŘEDA V KNIHOVNĚ

Ve středu 7. 2. 2024 se všechny naše děti v rámci TERÉNNÍ STŘEDY zúčastnily výukového programu ZVÍŘÁTKA NA JAŘE A V ZIMĚ v KNIHOVNĚ!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

OSLAVA NAROZENIN

V pondělí 12. 2. 2024 jsme oslavili narozeniny našich únorových dětí v ŠAŠKÁRNĚ! Děkujeme rodičům oslavenců za organizaci báječného dopoledne!

TERÉNNÍ STŘEDA V GALERII

Ve středu 14. 2. 2024 jsme se zúčastnili v rámci TERÉNNÍ STŘEDY výukového programu O TKADLENCE v MORAVSKÉ GALERII!

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

V úterý 19. 2. 2024 proběhla v Univerzitce pravidelná CANISTERAPIE! Na lektory a pejsky se opět těšíme za měsíc!

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se uskutečnil POHÁDKOVÝ KARNEVAL! V prostorách KINOKAVÁRNY se v kostýmech sešli všichni naši rodiče a děti a čekalo nás pohádkové odpoledne!

Společný čas jsme zahájili tematickým vystoupením našich dětí, následoval animační program od DIVADLA KEJKLE, spousta her a volná zábava!

SOLNÁ JESKYNĚ

Každý druhý sudý pátek v měsíci navštěvujeme pravidelně SOLNOU JESKYNI!

KAŽDODENNÍ GRAFOMOTORIKA

Každý den je v Univerzitce na programu v ranních spontánních činnostech GRAFOMOTORIKA! Procvičujeme prsty a jemnou motoriku pomocí básniček a her, trénujeme správný úchop PSACÍHO NÁČINÍ! Děti tak připravujeme k zápisu do prvních tříd a současně usnadňujeme následnou výuku psaní! Protože uvolněná ruka je základ!

TERÉNNÍ STŘEDA V GALERII

Ve středu 28. 2. 2024 jsme se zúčastnili v rámci TERÉNNÍ STŘEDY výukového programu POHÁDKA O SLUNÍČKU v MORAVSKÉ GALERII!

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

Související články