LEDEN 2023 v Univerzitce

Rok 2024 jsme v Univerzitce zahájili velmi nadupaným měsícem! Opět nás čekala velmi zajímavá výuková témata, kde jsme se učitelsky mohli vyřádit co se příprav výukových plánů týče a dětem tak předat hromadu zážitků a vlastních prožitků! Měsíc leden byl u nás také velmi bohatý na externí akce!

Od ledna 2024 máme navíc obrovskou novinku! Každý lichý pátek v měsíci (střídavě s návštěvami solné jeskyně) navštěvujeme SOKOL!

VÝUKOVÁ TÉMATA V LEDNU

V měsíci LEDNU 2024 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
  2. ZIMNÍ SPORTY
  3. POVÍDEJ MI POHÁDKU
  4. EMOCE

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

HRAČKOVÝ DEN v Univerzitce

První lednový den máme v Univerzitce vždy speciální! Děti si mohou přinést do školky hračky, které jim přinesl Ježíšek a pochlubit se tak paní učitelkám i kamarádům!

DIVADLO KEJKLE v Univeritce

V pondělí 8. 1. 2024 jsme si ještě připomněli vánoční atmosféru s z prosince přesunutým vánočním vystoupením KOMETA JE POPLETA od DIVADLA KEJKLE!

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO v Univerzitce

V úterý navštívilo Univerzitku MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s představením MY O VLKU A VLK ZA DVEŘMI!

TERÉNNÍ STŘEDA V ČERTOVĚ ROKLI

Ve středu 10. 1. 2024 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY strávili celé dopoledne ve SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDKÁCH!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

STRAVA V UNIVERZITCE

Děti si před dopolední svačinou v jídelně samy nachystají židle, kelímky na vodu a samy se usadí na svá místa. Pro svačinu si chodí postupně podle stolů, u kterých sedí, na talíř si samostatně přichystají vše k jídlu (pečivo, pomazánka, šunka, sýr, ovoce, zelenina, …) a po jídle si také vše samy uklízí.

Po svačině a po hygieně se děti připravují v šatně na pobyt venku.

Univerzitce jsou děti během stolování vedeny k samostatnosti a odpovědnosti. Vše je pro ně přirozené a např. úklid prázdného talíře je pro ně samozřejmostí.

Ovoce a zelenina je dětem nabízena během celého dne i mimo dobu svačiny. Tekutinu (vodu, neslazený čaj) si děti doplňují samy dle potřeby, ale i řízeně v pravidelných časových intervalech.

Na oběd se opět všechny děti se sejdou v jídelně, společně se přivítáme a pozdravíme. Stolování probíhá následujícím způsobem:

  • děti jsou rozděleny u stolů podle věku (podle skupinek, ve kterých pracují i během dne)
  • děti si samy doplňují vodu a čaj do kelímků, samy si přichystají příbory, židli
  • starší děti si samy servírují polévku i druhé jídlo, mladším dětem pomáhají paní učitelky
  • všechny děti si použité nádobí samy odnáší na domluvené místo, uklidí si po sobě případné nečistoty na jídelním místě, uklidí si židli

Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a pořádku.

Více informací ohledně stravy v Univerzitce obecně naleznete na stránce STRAVA.

SOLNÁ JESKYNĚ

Každý druhý sudý pátek v měsíci navštěvujeme pravidelně SOLNOU JESKYNI!

KNOFLÍČEK A GOMBIČKA

V pondělí 15. 1. 2024 navštívilo Univerzitku česko-slovenské divadlo s představením DOBRODRUŽSTVÍ KNOFLÍČKA A GOMBIČKY!

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé pondělní odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého pondělního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

STŘEDEČNÍ KERAMIKA

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje každou středu od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

UNIVERZITKA V SOKOLU

Změnili jsme podobu našeho tradičního SPORŤÁKU, kdy trenéři nebudou docházet k nám do školky, ale pojedeme na lektorovanou lekci do SOKOLA! 🙂 Odjezd ze školky v 9.00 hod., přesun na lekci v Sokole I. (Kounicova 22, https://www.tjsokolbrno1.cz/), lekce 10.00 – 11.30 hod., poté návrat do školky k obědu, cena cvičení je zahrnuta v rámci školkovného, budeme jezdit jednou za dva týdny v pátek (střídavě se solnou jeskyní)

První lekce v SOKOLU proběhla v pátek 19. 1. 2024 a byla to naprostá bomba! 🙂

UNIVERZITKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

V úterý 23. 1. 2024 jsme se zúčastnili výukového programu KOBLÍŽEK na DOPRAVNÍM HŘIŠTI RIVIÉRA!

RELAXAČNÍ MUZOKOTERAPIE

Pro naše děti byla v úterý 23. 1. 2024 po obědě připravena poobědová hodinová relaxační MUZIKOTERAPIE s lektorkou Radkou!

UNIVERZITKA NA LIPCE

Ve středu 24. 1. 2024 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY zúčastnili výukového programu JAK PEJSEK A KOČIČKA PEKLI SUŠENKY na environmentálním pracovišti LIPKA – LIPOVÁ!

CESTOVATELSKÝ KROUŽEK

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Každé pondělí a středu je v Univerzitce na programu mezi 13.30 hod. a 14.00 hod. pro starší a nespící děti Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou. Vše je vedeno hravou formou a systematicky zařazeno do školního plánu na celý školní rok.

ANGLICKÝ JAZYK

Každé úterý a čtvrtek dopoledne v časech 11.00 – 12.00 hod. se děti účastní půlhodinového bloku anglického jazyka. Výuka je rozdělena během hodiny na dvě části podle věku dětí.

Jedná se o prvotní seznámení se s cizím jazykem, poslech anglických pohádek, zpěv písní, osvojení základních slovíček.

CANISTERAPIE

Lednová CANISTERAPIE v pondělí 29. 1. 2024 a další hodinová lekce na téma PSÍ EMOCE! Děkujeme moc našim psím kamarádům a především úžasným lektorům, kteří za námi do Brna jezdí až z Břeclavi!!!

MUZIKOTERAPIE v Univerzitce

Další NOVINKA letošního školního roku! Naše sovička Evelínka tráví VÍKENDY U DĚTÍ! Společně zažívají dobrodružství, která vždy zaznamenávají do Evelínčina deníku!

https://www.facebook.com/SkolkaUniverzitka/videos/398755859344579

Související články