LISTOPAD 2023 v Univerzitce

V listopadu máme v Univerzitce na programu dva výrazné tematické bloky! V průběhu jednoho z nich se loučíme s listy a ukládáme přírodu i zvířata k zimnímu spánku. V druhé části se věnujeme povoláním a řemeslům. Obsahem všech činností jsou především, jako během našich všech výukových programů, činností praktické, názorné, dětem blízké. Vše předáváme dětem pomocí motivace, hry, vlastního prožitku a zážitku. Tomu všemu je přizpůsoben i výběr externích akcí, kdy jsme navštívili např. PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM a sekci věnující se lesním zvířatům, dále jsme měli možnost si zblízka prohlédnout HASIČSKÉ AUTO, které za námi ke školce přijelo ze Soběšic, a mnoho dalšího!

VÝUKOVÁ TÉMATA V LISTOPADU

V měsíci LISTOPADU 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. ZIMNÍ SPÁČI
  2. PTAČÍ KAMARÁDI
  3. ORIENTACE V ČASE
  4. ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

UNIVERZITKA V MORAVSKÉM ZEMSKÉM MUZEU

Ve středu 1. 11. 2023 jsme navštívili MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM a expozici FAUNA MORAVY!

STŘEDEČNÍ KERAMIKA

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje každou středu od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé pondělní odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého pondělního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

KNIHOVNA

Každý PRVNÍ ČTVRTEK v měsíci vyrážíme se staršími/po obědě nespícími dětmi DO KNIHOVNY! Po společné domluvě s dětmi si půjčujeme takové knihy, se kterými celý měsíc pracujeme v klasických výukových programech a ve ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU! Velmi rádi navštěvujeme i KAFE NA PÍSKU, kde si vždy dáme nějaké dobroty!

SOLNÁ JESKYNĚ

Každý druhý pátek v měsíci navštěvujeme pravidelně SOLNOU JESKYNI!

TERÉNNÍ STŘEDA V ČERTOVĚ ROKLI

Ve středu 8 11. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY navštívili ČERTOVU ROKLI!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

TERÉNNÍ STŘEDA V CENTRU BRNA

Ve středu 15. 11. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY strávili celé dopoledne v centru Brna, kde jsme navštívili nejvýznamnější památky!

JÓGA V UNIVERZITCE

Každé úterý je v Univerzitce od 15.00 hod. na programu zájmový kroužek JÓGY a relaxace.

Děti se seznamují se zásadami správného bráničního dýchání, osvojují si základní jógové a relaxační pozice, cvičením je provádí motivovaný příběh. Vše za poslechu relaxační hudby, v přítmí a za svitu voňavé svíčky.

HASIČSKÝ DEN v Univerzitce!

Ve středu 22. 11. 2023 jsme před Univerzitkou přivítali HASIČSKÝ VŮZ a dva pany hasiče, kteří za námi přijeli až se Soběšic! Dozvěděli jsme si spoustu zajímavých informací, prohlédli jsme si celý vůz vevnitř venku a na závěr jsme si vyzkoušeli, jaké to je hasit hasicí hadicí plnou vody!

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO v Univerzitce

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 nás ve školce navštívilo Medouškovo divadélko s představením SMOLÍČEK PACHOLÍČEK!

OSLAVA NAROZENIN

V pondělí 27. 11. 2023 jsme v Univerzitce oslavili narozeniny našeho listopadového oslavence! Užili jsme si zábavné dopoledne s KLAUNEM HUBERTEM!

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

V úterý 28. 11. 2023 proběhla v Univerzitce pravidelná CANISTERAPIE! Na lektory a pejsky se opět těšíme za měsíc!

VÁNOČNÍ TERÉNNÍ STŘEDA

TERÉNNÍ STŘEDA 29. 11. 2023 a prohlídka VÁNOČNÍHO BRNA! Hromada skvělých zážitků pro naše nejspokojenější děti!!!

Související články