Říjen 2023 v Univerzitce

Po adaptačním měsíci září přichází v Univerzitce říjen, který je plný nejen zajímavých výukových témat, ale především i bohatý na externí výukové akce! Díky podzimnímu teplému slunci trávíme mnoho času na zahradě, která nám za příznivého počasí slouží také jako venkovní učebna! Vrcholem našeho října v Univerzitce je vždy PODZIMNÍ SLAVNOST! Jedná se o první vystoupení během školního roku našich dětí před rodiči, což je velmi velká událost a děti se na ni průběžně připravují!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ŘÍJNU

V měsíci říjnu 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. SKLÍZÍME V SADU
  2. PODZIM V LESE
  3. PROMĚNY POČASÍ
  4. PTAČÍ KAMARÁDI

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé pondělní odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého pondělního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM V UNIVERZITCE

V úterý 3. 10. 2023 navštívilo Univerzitku MOBILNÍ PLANETÁRIUM s představením O HOLČIČCE, KTERÁ CHODILA VZHŮRU NOHAMA!

STRAVA V UNIVERZITCE

Děti si před dopolední svačinou v jídelně samy nachystají židle, kelímky na vodu a samy se usadí na svá místa. Pro svačinu si chodí postupně podle stolů, u kterých sedí, na talíř si samostatně přichystají vše k jídlu (pečivo, pomazánka, šunka, sýr, ovoce, zelenina, …) a po jídle si také vše samy uklízí.

Po svačině a po hygieně se děti připravují v šatně na pobyt venku.

Univerzitce jsou děti během stolování vedeny k samostatnosti a odpovědnosti. Vše je pro ně přirozené a např. úklid prázdného talíře je pro ně samozřejmostí.

Ovoce a zelenina je dětem nabízena během celého dne i mimo dobu svačiny. Tekutinu (vodu, neslazený čaj) si děti doplňují samy dle potřeby, ale i řízeně v pravidelných časových intervalech.

Na oběd se opět všechny děti se sejdou v jídelně, společně se přivítáme a pozdravíme. Stolování probíhá následujícím způsobem:

  • děti jsou rozděleny u stolů podle věku (podle skupinek, ve kterých pracují i během dne)
  • děti si samy doplňují vodu a čaj do kelímků, samy si přichystají příbory, židli
  • starší děti si samy servírují polévku i druhé jídlo, mladším dětem pomáhají paní učitelky
  • všechny děti si použité nádobí samy odnáší na domluvené místo, uklidí si po sobě případné nečistoty na jídelním místě, uklidí si židli

Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a pořádku.

Více informací ohledně stravy v Univerzitce obecně naleznete na stránce STRAVA.

STŘEDEČNÍ KERAMIKA

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje každou středu od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

KNIHOVNA

Každý PRVNÍ ČTVRTEK v měsíci vyrážíme se staršími/po obědě nespícími dětmi DO KNIHOVNY! Po společné domluvě s dětmi si půjčujeme takové knihy, se kterými celý měsíc pracujeme v klasických výukových programech a ve ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU!

SOLNÁ JESKYNĚ

Každý druhý pátek v měsíci navštěvujeme pravidelně SOLNOU JESKYNI!

POBYT VENKU

Z naší zahrady v Univerzitce se za příznivého počasí stává VENKOVNÍ UČEBNA, kde probíhá většina výchovných a výukových aktivit! I mimo vymezený POBYT VENKU!

Na zahradě tedy probíhají ranní výchovné bloky, jako ranní kruh, pohybová aktivita i řízená činnost. Vytáhneme ven klavír, stoly, veškeré pomůcky a jsme zkrátka celé dopoledne na zahradě 🙂

Naše školka se nachází v nádherné lokalitě plné rodinných vil v Černých Polích. Díky tomuto prostředí máme i my k dispozici krásnou zahradu, na které trávíme většinu Pobytu venku, tedy času stráveného mimo budovu v čase 10.00 – 12.00 hod. během každého dne.

O naši školkovskou zahradu se staráme sami. Sami si sečeme trávu, plejeme záhony, zaléváme, sejeme trávu, sázíme kytky a keře, kácíme stromy, sklízíme námi zasazenou zeleninovou, ovocnou i bylinkovou úrodu.

U všech zahradních činností nás naše děti pozorují. Díky tomu získávají přirozené povědomí o tom, jak to na zahradě funguje, jak je třeba se o ni starat, proč je třeba se o ni starat a také díky pozorování zjišťují, jak může zahrada sloužit pro relaxaci a odpočinek.

Díky tomu se stane, že samy děti za námi přijdou a chtějí pomoci např. se zaléváním. A stejně tak slyšíme i zpětnou vazbu od rodičů, jejichž děti chtějí doma sázet kytky po vzoru paní učitelek ve školce.

Kromě pobytu na zahradě trávíme dopolední venkovní čas na procházkách po okolí, kdy děti seznamujeme s pohybem po chodníku a s přechody přes silnice. V okolí Univerzitky máme Schreiberovy zahrádky nebo Lužánecký park, které využíváme pro venkovní dopolední výuku a procházky.

PODZIMNÍ SLAVNOST 2023 V UNIVERZITCE

V úterý 17. 10. 2023 proběhla v Univerzitce naše tradiční PODZIMNÍ SLAVNOST! LETOS DÝŇOVÁ!

Po úvodním tematickém vystoupení dětí se všichni pustili do ochutnávání dobrot z dýně, které anonymně připravili rodiče! Na všechny děti i rodiče opět čekala podzimní výtvarná dílna, ze které si všichni odnesli svůj vyrobený podzimní výrobek!

Na VIDEO z Podzimní slavnosti se můžete podívat ZDE.

OSLAVA NAROZENIN

V pátek 20. 10. 2023 proběhla v Univerzitce říjnová OSLAVA NAROZENIN! Oslavencům přejeme ještě jedou všechno nejlepší!

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

DIVADLO DIP V UNIVERZITCE

V pondělí 23. 10. 2023 navštívilo Univerzitku DIVADLO DIP s představením STROMOCITY!

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK každé úterý a čtvrtek po obědě v Univerzitce! Kromě čtení pohádek, porozumění textu a další literární práce se seznamujeme i s předními českými autory! Obsahem kroužku je četba knihy paní učitelkou, doprovodné úkoly na porozumění textu, seznámení se s pojmy jako ilustrace, autor a další.

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO V UNIVERZITCE

V úterý 24. 10. 2023 nás v Univerzitce navštívilo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s představením KRTEK A KALHOTKY!

TERÉNNÍ STŘEDA – DRAKIÁDA

Ve středu 25. 10. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY strávili celé dopoledne v ARBORETU, kde jsme si uspořádali svoji malou DRAKIÁDU!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

DIVADLO ŠUMAFUK V UNIVERZITCE

Ve čtvrtek 26. 10. 2023 jsme v Univerzitce přivítali DIVADLO ŠUMAFUK s pohádkou O UKRADENÝCH NOSECH!

HALLOWEEN V UNIVERZITCE

Ve dnech 30. 10. a 31. 10. 2023 jsme měli v Univerzitce dvoudenní HALLOWENNSKÉ ŘÁDĚNÍ!

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

V pondělí 30. 10. 2023 proběhla v Univerzitce pravidelná CANISTERAPIE! Na lektory a pejsky se opět těšíme za měsíc!

Související články