Září 2023 v Univerzitce

V září 2023 jsme v Univerzitce zahájili DEVÁTOU SEZÓNU PROVOZU!

Do nového školního roku jsme vstoupili s novou energií, s novým pedagogickým týmem a s hromadou změn pro naše děti i pro celou Univerzitku!

Po prázdninové pauze jsme zahájili opět pravidelné návštěvy SOLNÉ JESKYNĚ, odpolední zájmové kroužky (KERAMIKA, JÓGA, HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ,…) a další činnosti, díky kterým je Univerzitka zařízením, které všestranně rozvíjí naše děti!

Hned ze startu jsme se mohli potkat se všemi rodiči na NETRADIČNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH a navodit tak rodinnou a přátelskou atmosféru pro už devátý školní rok v Univerzitce!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ZÁŘÍ

V měsíci září 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. AHOJ, KAMARÁDI!
  2. MÍSTO, KDE BYDLÍM
  3. TO JE MOJE RODINA
  4. POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V UNIVERZITCE

V pondělí 4. 9. 2023 jsme slavnostně přivítali všechny naše nové i po prázdninách příchozí děti zpět v Univerzitce! Celý slavnostní den se odehrával v POHÁDKOVÉM duchu, všechny děti mohly přijít v pohádkových kostýmech a za pohádkové postavy byly převlečení i všechny paní učitelky! První den byl plný seznamovacích her, adaptačních a socializačních činností a především jsme se s celým týmem snažili, aby se naše děti v Univerzitce hned ze startu cítily bezpečně a šťastně!

ARTETERAPIE V UNIVERZITCE

Ve úterý 5. 9. 2023 se naše zahrada proměnila ve VÝTVARNÝ ATELIÉR a strávili jsme celé dopoledne s výtvarným a relaxačním programem s ARTESVĚTEM!

ZAHRADY VILY TUGENDHAT

Ve středu 6. 9. 2023 jsme se v rámci TERÉNNÍ STŘEDY vydali na exkurzi ZAHRAD VILY TUGENDHAT!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy. Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

GRAFOMOTORIKA V UNIVERZITCE

Každodenní GRAFOMOTORICKÉ ČINNOSTI jsou v Univerzitce plánovány na každé raná v rámci inviodivuálních aktivit, ale také ve skupinkách pomocí blokových a zábavných aktivit! Kromě papíru a tužky využíváme i mnoho dalších netradičních technik, které slouží jako průprava k následnému správnému úchopu psacího náčiní a práci s pracovními listy!

SOLNÁ JESKYNĚ

S novým školním rokem se nám opět vrátily pravidelné páteční NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ! Pro všechny naše děti každý druhý pátek v měsíci jsou tyto návštěvy zahrnuty v rámci školkovného!

DIVADLO KEJKLE V UNIVERZITCE

V úterý 14. 9. 2023 navštívilo Univerzitku DIVADLO KEJKLE s představením SMOLÍČEK A JEZINKY!

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

OSLAVA NAROZENIN

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 proběhla v Univerzitce lednová OSLAVA NAROZENIN! Oslavencům přejeme ještě jedou všechno nejlepší!

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé pondělní odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klavír.

V průběhu celého pondělního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V UNIVERZITCE!

V úterý 19. 9. 2023 proběhly v Univerzitce vstupní NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Tato akce se koná vždy na začátku a konci školního roku! Rodiče a děti si společně prochází školku a plní úkoly, které čekají všechny děti u zápisu do prvních tříd! Současně rodiče sledují pokrok dětí v oblasti rozumové, sluchové, grafomotorické atd.!

TERÉNNÍ STŘEDA VLUŽÁNKÁCH

Ve středu 20. 9. 2023 jsme se vydali v rámci TERÉNNÍ STŘEDY do LUŽÁNEK kde jsme strávili dopolední plné pohybu a sportovních her!

ZÁŘIJOVÉ FOCENÍ

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 proběhlo v Univerzitce společné, skupinové i individuální focení k začátku školního roku!

CANISTERAPIE V UNIVERZITCE

Po letní pauze je v Univerzitce zase zpět CANISTERAPIE!!!! Pro naše děti v rámci školkovného každé třetí pondělí v měsíci!

Děkujeme moc pejskům a lektorům za návštěvu a těšíme se na viděnou opět za měsíc!

CESTOVATELSKÝ KROUŽEK

CESTOVATELSKÝ KROUŽEK každé pondělí a středu po obědě pro naše děti v Univerzitce! Už jsme se stihli seznámit se všemi kontinenty, umíme je pojmenovat, ukázat na mapě, podle obrázků popsat a nyní se pomalu přesouváme na EVROPU a jednotlivé evropské státy!

Související články