ZÁŘÍ 2021 v Univerzitce

Do nového školního roku jsme v Univerzitce skočili po hlavě!

V uplynulém roce jsme kvůli covidu rušili veškeré akce s rodiči a pandemie viru nám znemožnila navštěvovat jakékoliv kulturní a výukové externí akce. Jako kompenzaci jsme si v Univerzicte nadělili PODZIM PLNÝ DIVADEL, VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH EXTERNÍCH NÁVŠTEV! Stále vše v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními.

Začátek školního roku i celý podzim v Univerzitce byl bohatý na AKCE NAVÍC – tedy akce nad rámec klasického výukového programu!

První zářijový den všechny nové i po létu pokračující děti přivítaly paní učitelky převlečené jako PEJSEK A KOČIČKA! První dny v Univerzitce bývají adaptační, seznamovací a rozjížděcí, jinak tomu nebylo ani letos. Prioritní je, aby se u nás dětem líbilo, aby byly ony i rodiče spokojení a cítili se v bezpečí!

zářijová výuková témata

Všechny výukové činnosti během dne, tedy veškeré nové znalosti a dovednosti, jsou dětem předávány HROU. Společně s celým týmem vybíráme takové metody a způsoby práce, aby naše děti vše nasávaly přirozeně a měly pocit, že si v Univerzitce hrají.

Září 2021 obsahovalo v Univerzitce následující tematické bloky, ze kterých vycházely všechny výukové a výchovné činnosti během dne:

  1. AHOJ KAMARÁDI!
  2. TADY BYDLÍM JÁ!
  3. TO JE MOJE RODINA
  4. POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY (zelenina)

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO

V pondělí 6. 9. 2021 nás pro prázdninové odmlce opět navštívilo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO! Maňásek plyšový medvídek Medoušek se svými kamarády si pro nás připravili loutkové představení BABIČČINY POHÁDKY S DOMÁCÍMI ZVÍŘÁTKY.

solná jeskyně

Během školního roku máme v Univerzitce na programu PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ. Užíváme si je vždy jednou za dva týdny v pátek, služba je pro naše děti v rámci školkovného zdarma, rodiče nic navíc neplatí.

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

V Univerzitce máme na denním programu pravidelné PŘEDŠKOLÁCKÉ CHVILKY!

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti. Výuka je zahájena právě Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd.

zájmové činnosti

Se začátkem školního roku se nám po dvouměsíční letní pauze vrací na program i odpolední ZÁJMOVÉ ČINNOSTI!

Odpolední hlavní část v Univerzitce je věnována zájmovým činnostem. Jedná se o kroužky keramikyjógy, hry na hudební nástroj a tanečků.

Uvedené odpolední kroužky jsou nadstandardní činnosti, které jsou nabízeny nad rámec klasické výuky. Rodiče nemusí své děti vozit nikam jinam např. na výuku hry a flétnu nebo na keramiku, vše se realizuje v Univerzitce „pod jednou střechou!“

Každou středu je v Univerzitce od 15.00 hod. na programu zájmový kroužek JÓGY a relaxace.

Děti se seznamují se zásadami správného bráničního dýchání, osvojují si základní jógové a relaxační pozice, cvičením je provádí motivovaný příběh. Vše za poslechu relaxační hudby, v přítmí a za svitu voňavé svíčky.

divadlo paravánek v univerzitce

Ve středu 15. 9. 2021 nás ve školce navštívilo DIVADLO PARAVÁNEK s představením MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA.

oSlava narozenin

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhla v Univerzitce zářijová OSLAVA NAROZENIN spojená s MALOVÁNÍM NA OBLIČEJ! Oslavencům přejeme ještě jednou všechno nejlepší!

noční univerzitkování

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Během zářijového Nočního Univerzitkování jsme se seznamovali se VŠEMI ZNAKY PODZIMU! Dlabali jsme dýni, ochutnávali podzimní ovoce, navlékali jeřabiny a vyráběli si další tematické výrobky.

Rodiče tak měli čas pro sebe nebo naopak vyrazili na návštěvu k přátelům a jako vždy věděli, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

netradiční třídní schůzky v univerzitce

První společná akce DĚTÍ a RODIČŮ v novém školním roce v Univerzitce! Naše tradiční vstupní NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Rodiče a děti si společně prochází úkoly rozvíjející oblast matematickou, řečovou, sluchovou, grafomotorickou, rozumovou a další. Stejné úkoly budeme ve školce opět plnit na konci školního roku a rodiče si tak mohou zhodnotit pokrok svých dětí! Jedná se o podobné typy úkolů, které na všechny děti čekají u zápisu DO PRVNÍCH TŘÍD!

terénní středa – moravské zemské muzeum

S novým školním rokem se nám do pravidelného týdenního programu opět vrátily TERÉNNÍ STŘEDY.

Ve středu 22. 9. 2021 jsme se v rámci „Terénky“ vydali do MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA, kde na nás čekal výukový program FLORA A FAUNA MORAVY!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy.

Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

terénní středa – moravská galerie

Ve středu 29. 2021 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY zavítali do MORASVKÉ GALERIE, kde nás čekal výukový program POHÁDKA O SLUNÍČKU.

univerzitka v otevřené zahradě

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 jsme se zúčastnili výukového programu DĚDEK ŘEPU ZASADILOTEVŘENÉ ZAHRADĚ.

Více fotek z dění ve školce naleznete na našich FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH.

, , ,

Související články