KVĚTEN 2023 v Univerzitce

Měsíc květen v Univerzitce je pro nás každoročně velmi zlomový! Díky jarnímu sluníčku, které září čím dál tepleji a umožňuje nám trávit mnohem více času venku, se Z NAŠÍ ZAHRADY STÁVÁ VENKOVNÍ UČEBNA, kde probíhá VĚTŠINA NAŠICH DOPOLEDNÍCH I ODPOLEDNÍCH VÝUKOVÝCH BLOKŮ! Mnohdy nám venkovní prostor slouží i jako jídelna, kde svačíme a obědváme! Děti tak mohou trávit většinu dne na čerstvém vzduchu!

Kromě výchovné a výukové části, která pokrývá pravidelnou předškolní docházku, si naše děti i v květnu užívaly všechny nadstandartní zájmové činnosti, které v Univerzitce nabízíme! Čekala je pravidelná keramika, jóga, čtenářský kroužek, návštěva solné jeskyně a knihovny, individuální hra na hudební nástroj a další.

V rámci naší celoroční spolupráce s DOMOVEM DŮCHODCŮ jsme navštívili klienty za účelem mezigeneračních rozhovorů, ve školce jsme opět přivítali naše PSÍ KAMARÁDY během lekce CANISTERAPIE, shlédli jsme několik divadelních představení, na začátku měsíce jsme si užili REJ ČARODĚJNIC!

VÝUKOVÁ TÉMATA V KVĚTNU

V měsíci květnu 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. ŘÍŠE KVĚTIN
  2. HMYZÍ KAMARÁDI
  3. VČELÍ KRÁLOVSTVÍ
  4. NA POLI

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

REJ ČARODĚJNIC V UNIVERZITCE

V úterý 2. 5. 2023 jsme v Univerzitce oslavili dubnový SVÁTEK ČARODĚJNIC! Všechny děti i paní učitelky ráno dorazily v čarodějných kostýmech! Společně si všichni užili den plný pokusů, kouzel, strašení a magie! Na děti čekaly soutěže, úkoly a záhadné disciplíny! V závěru si každý vysoutěžil a domů odnesl drobný dárek!

UNIVERZITKA V KNIHOVNĚ

Každý první čtvrtek v měsíci chodíme po obědě DO KNIHOVNY! Vracíme knížky, které jsme přečetli v našem ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU a půjčujeme si nové!

Návštěvy knihovny se účastní vždy jen starší (po obědě nespící děti), zbytek zůstává odpočívat ve školce.

POOBĚDOVÝ ČAS V UNIVERZITCE

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti. Výuka je zahájena Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd.

Na předškoláckou chvilku navazuje každé pondělí a středu Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou.

V úterý a čtvrtek se mohou děti místo Cestovatelského kroužku těšit na Čtenářský kroužek. Jeho obsahem je četba knihy paní učitelkou, doprovodné úkoly na porozumění textu, seznámení se s pojmy jako ilustrace, autor a další.

TERÉNNÍ STŘEDA V DIVADLE KORÁB

Ve středu 11. 5. 2023 jsme navštívili v rámci TERÉNNÍ STŘEDY představení SNĚHURKA v DIVADLE KORÁB!

Každou středu vyrážíme pravidelně na dopolední výukový program mimo školku!

Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Navštěvujeme muzea, galerie, výstavy. Výukový program probíhá v parcích, v lese, na loukách.

Poznáváme zajímavá místa a budovy, jako např. Hrad Špilberk, Mariánské údolí, Oboru Holedná apod.

Terénní výuka nám mimo výše zmíněné také pomáhá s otužováním, se správným tělesným pohybem a především si dětí osvojují pravidla správného oblékání za každého počasí!

CANISTERAPIE

V pondělí 16. 5. 2023 proběhla v Univerzitce květnová CANISTERAPIE!

Na canisterapeutické lekce se mohou naše děti v Univerzitce těšit pravidelně jednou měsíčně!

OSLAVA NAROZENIN

V pondělí 16. 5. 2023 proběhla v Univerzitce květnová OSLAVA NAROZENIN a výroba LOUTKOVÉHO DIVADLA! Děkujeme rodičům oslavenců za organizaci a super strávené dopoledne!

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 19. 5. 2023 proběhloKVĚTNOVÉ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ!

Na přihlášené děti čekal VEČER S POHÁDKOU O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE!

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak mají čas pro sebe nebo naopak vyrazí na návštěvu k přátelům a jako vždy vědí, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

LIPKA – ROZMARÝNEK

V úterý 23. 5. 2023 jsme se zúčastnili výukového programu DĚDEČKŮV DVOREČEK na pracovišti LIPKA – ROZMARÝNEK.

JARNÍ FOCENÍ

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 proběhlo v Lužánecké parku naše JARNÍ FOCENÍ! Fotili jsme hromadné, skupinové i individuální fotky.

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V UNIVERZITCE

V PONDĚLÍ 29. 5. 2023 proběhla v Univerzice pravidelná LOGOPEDICKÁ DEPISÁŽ pod vedením Mgr. Dity Prusenovské.

S paní logopedkou spolupracujeme už devátým rokem a společně tak pomáháme k správnému vývoji řeči našich dětí! V případě potřeby se rodiče na dalších sezeních domlouvají individuálně podle aktuálních potřeb.

MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO V UNIVERZITCE

V úterý 30. 5. 2023 nás ve školce navštívilo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s představením HRNEČKU VAŘ ANEB CESTA DO AFRIKY!

Více fotek z dění ve školce v měsíci KVĚTNU 2023 naleznete na našem FACEBOOKU.

Související články