ÚNOR 2023 V UNIVERZITCE

Měsíc únor je vždy v Univerzitce věnován LIDSKÉMU TĚLU! Seznamujeme se s částmi lidského těla, s jeho soustavavami, zaměřujeme se na poznávání smyslů. Součástí měsíčního výukového bloku je dále i seznámení se s lékaři, které o naše tělo pečují. Současně se hravou formou dozvídáme, co dělat, abychom předcházeli nemocem (otužování, zdravá strava, vitaminy, …).

S tématem lidského tělo úzce souvisí i stáří, proto jsme mimo jiné i navštívili DOMOV DŮCHODCŮ a společně s jeho klienty strávili dopoledne s CANISTERAPIÍ!

Protože jsme školka aktivní, navštívili jsme např. DIVADLO RADOST a představení KOLÍBÁ SE VELRYBA! A mnoho dalšího! Vrcholem února byl náš HIPPIES KARNEVAL!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ÚNORU

V měsíci únoru 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. POZNÁVÁM SVÉ TĚLO
  2. TETKA CHŘIPKA
  3. NA NÁVŠTĚVĚ U LÉKAŘE

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RIVIÉRA

Ve středu 1. 2. 2023 jsme se v rámci TERÉNNÍ STŘEDY zúčastnili výukového programu KOBLÍŽEK na DOPRAVNÍM HŘIŠTI RIVIÉRA!

UNIVERZITKA V KNIHOVNĚ

Každý první čtvrtek v měsíci chodíme po obědě DO KNIHOVNY! Vracíme knížky, které jsme přečetli v našem ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU a půjčujeme si nové!

Návštěvy knihovny se účastní vždy jen starší (po obědě nespící děti), zbytek zůstává odpočívat ve školce.

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 3. 2. 2023 proběhlo ÚNOROVÉ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ!

Na přihlášené děti čekal VALENTINSKÝ VEČER!

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak mají čas pro sebe nebo naopak vyrazí na návštěvu k přátelům a jako vždy vědí, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

PŘEDŠKOLÁCKÁ CHVILKA

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti.

Výuka obsahuje Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny (14.00 – 14.30 hod.), a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd. Předškolácká chvilka navazuje na CESTOVATELSKÝ KROUŽEK nebo ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.

CESTOVATELSKÝ KROUŽEK

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Každé pondělí a středu je v Univerzitce na programu mezi 13.30 hod. a 14.00 hod. pro starší a nespící děti Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou. Vše je vedeno hravou formou a systematicky zařazeno do školního plánu na celý školní rok.

Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 se zaměřujeme na CESTOVÁNÍ PO VESMÍRU!

TERÉNNÍ STŘEDA VE SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDKÁCH

Ve středu 8. 2. 2023 jsme se vydali v rámci TERÉNNÍ STŘEDY do SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDEK, kde jsme strávili dopoledne plné pohybu a sportovních her!

SOLNÁ JESKYNĚ

Každý druhý pátek v měsíci navštěvujeme pravidelně SOLNOU JESKYNI!

CANISTERAPIE

V pondělí 13. 2. 2023 proběhla v Univerzitce lednová CANISTERAPIE!

Na canisterapeutické lekce se mohou naše děti v Univerzitce těšit pravidelně jednou měsíčně!

MOBILNÍ PLANETÁRIUM V UNIVERZITCE

V úterý 14. 2. 2023 navštívilo Univerzitku MOBILNÍ PLANETÁRIUM!

TERÉNNÍ STŘEDA VE SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDKÁCH podruhé

Ve středu 15. 2. 2023 jsme se v měsíci únoru už podruhé vydali v rámci TERÉNNÍ STŘEDY do SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDEK, kde jsme strávili dopoledne plné pohybu a sportovních her!

HRA NA NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé středeční odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého středečního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

NAROZENINOVÁ OSLAVA

V úterý 21. 2. 2023 proběhla únorová oslava narozeni v Brunu! Děkujeme rodičům od dvou oslavenkyň za organizaci a za skvěle strávené dopoledne!

KARNEVAL HIPPIES

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhl univerzitkový KARNEVAL PRO DĚTI A RODIČEKINOKAVÁRNĚ! Letošním tématem bylo hnutí HIPPIES!

Společné odpoledne zahájily naše děti krátkým vystoupením a animačního programu se letos ujal KLAUN HUBERT! Video z akce ZDE.

DIVADLO KEJKLE v Univerzitce

V pondělí 27. 2. 2023 nás v Univerzitce navštívilo DIVADLO KEJKLE s představením Kometa je popleta!

Více fotek z dění ve školce v měsíci ÚNORA 2023 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , ,

Související články