LEDEN 2023 v Univerzitce

Nový kalendářní rok jsme v Univerzitce zahájili pohádkovým měsícem! Na programu byla výuková témata, jejichž obsahem bylo především seznámení se s klasickými dětem známými i neznámými příběhy a následná práce s nimi. Obsahem všech činností ve školce byly aktivity vycházející z předávaných pohádek, a to zpracování výtvarné, hudební, literární, dramatické, pohybové a jiné.

Na krátkou motivační ukázku z úvodu našeho výukového programu se můžete podívat ZDE.

Mimo klasický výukový program motivovaný pohádkami jsme v měsíci lednu zažili naše pravidelné návštěvy solné jeskyně, knihovny, podívali jsme se do základní školy, naši školku navštívila divadla a canisterapeutičtí psi.

VÝUKOVÁ TÉMATA V LEDNU

V měsíci lednu 2023 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
  2. ZIMNÍ SPORTY
  3. POVÍDEJ MI POHÁDKU

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

TERÉNNÍ STŘEDA VE SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDKÁCH

Ve středu 4. 1. 2023 jsme se vydali v rámci TERÉNNÍ STŘEDY do SCHREBEROVÝCH ZAHRÁDEK, kde jsme strávili dopoledne plné pohybu a sportovních her!

UNIVERZITKA V KNIHOVNĚ

Každý první čtvrtek v měsíci chodíme po obědě DO KNIHOVNY! Vracíme knížky, které jsme přečetli v našem ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU a půjčujeme si nové!

Návštěvy knihovny se účastní vždy jen starší (po obědě nespící děti), zbytek zůstává odpočívat ve školce.

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 6. 1. 2023 proběhlo PROSINOVÉ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ!

Na přihlášené děti čekal ŠPANĚLSKÝ VEČER!

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak mají čas pro sebe nebo naopak vyrazí na návštěvu k přátelům a jako vždy vědí, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

POOBĚDOVÝ ČAS V UNIVERZITCE

Doba mezi 13.00 hod. a 14.30 hod. je v Univerzitce určená pro odpočinek, klidový program a současně také pro rozšířenou výuku pro předškoláky.

Od 13.00 hod., kdy mladší děti odpočívají v lehárně u četby pohádek a poslechu relaxační hudby, začíná v Univerzitce výukový program pro starší nespící děti. Výuka je zahájena Předškoláckou chvilkou, která trvá cca půl hodiny a která slouží jako příprava dětí k zápisu do prvních tříd. Tato půlhodina obsahuje úkoly matematické, řečové, sluchové atd.

Na předškoláckou chvilku navazuje každé pondělí a středu Cestovatelský kroužek, díky kterému se dozvídáme zajímavosti ze světa a seznamujeme se s mapou.

V úterý a čtvrtek se mohou děti místo Cestovatelského kroužku těšit na Čtenářský kroužek. Jeho obsahem je četba knihy paní učitelkou, doprovodné úkoly na porozumění textu, seznámení se s pojmy jako ilustrace, autor a další.

TERÉNNÍ STŘEDA a olympijské dopoledne

Ve středu 11. 1. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY strávili celé dopoledne na naší školkovské zahradě, kde byla pro děti připravena ZIMNÍ OLYMPIÁDA!

DIVADLO KEJKLE V UNIVERZITCE

V úterý 17. 1. 2023 nás v Univerzitce navštívilo DIVADLO KEJKLE s představením ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA!

TERÉNNÍ STŘEDA V MORAVSKÉ GALERII

Ve středu 18. 1. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY navštívili MORAVSKOU GALERII a výukový program BLUDIČKY V LABYRINTU!

CANISTERAPIE

V pondělí 23. 1. 2023 proběhla v Univerzitce lednová CANISTERAPIE!

KERAMIKA V UNIVERZITCE

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje v našem výukovém programu každé pondělí od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

Všechny naše dopolední i odpolední výukové aktivity naleznete podrobněji popsané a časově zařazené do týdenního harmonogramu v našem PROGRAMU.

LEDNOVÁ OSLAVA NAROZENIN

V úterý 24. 1. 2023 proběhla v Univerzitce LEDNOVÁ OSLAVA NAROZENIN! Přejeme oslavencům ještě jednou všechno nejlepší!

TERÉNNÍ STŘEDA V MORAVSKÉ GALERII

Ve středu 25. 1. 2023 jsme v rámci TERÉNNÍ STŘEDY navštívili tento měsíc oidruhé MORAVSKOU GALERII a výukový program LIDOVÝ ROK!

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

V pondělí 30. 1. 2023 jsme navštívili ZÁKLADNÍ ŠKOLU NA LESNÉ, kam jsme dostali pozvání zúčastnit se dopoledního setkání předškoláků!

Více fotek z dění ve školce v měsíci LEDNU 2023 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , , , , , ,

Související články