Univerzitka lyžuje s Lemurem (2017)

Univerzitka lyžuje s Lemurem (2017)

V roce 2017 opět jezdíme lyžovat s Lemurem!

Z Univerzitky se přihlásili čtyři stateční lyžaři, kteří  po dobu šesti týdnů zdokonalují své lyžařské dovednosti na Fajtově kopci pod dozorem zkušených instruktorů.

„Program je zaměřen na výuku lyžování pro žáčky mateřských škol. Cílem programu je seznámení dětí se základy sjezdového lyžování, osvojení si nových dovedností v závislosti na předchozí úrovni malého lyžaře (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý) a vytvoření kladného vztahu ke sněhu a zimním sportům obecně. Výuka probíhá skupinovou formou v kolektivu stejně starých kamarádů, s využitím vhodných didaktických pomůcek, průpravných cvičení a her, tak, aby se pro Vaše dítě stalo lyžování především zábavou.

Autobus s instruktory vždy přijede až k Vaší školce (mezi 7:15 – 8:15), kde také převezmeme děti, které již budou připraveny oblečené. Následuje odjezd do lyžařského areálu, kde probíhá 2 hodinový výukový blok, proložený krátkou přestávkou s občerstvením. Po ukončení výuky odvezeme děti zpět do školky. Výuka probíhá 1x týdně po dobu 6 týdnů. Dětem bezplatně zapůjčíme helmu i vestičku, v průběhu výuky je zajištěn přísun teplých nápojů.“

Související články