Univerzitka na dopravním hřišti Riviéra

Univerzitka na dopravním hřišti Riviéra

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 jsme s Univerzitkou jeli na brněnské dopravní hřiště a zúčastnili jsme se preventivního programu pro mateřské školy Koblížek.

Program zaštiťuje městská policie a všem jej můžeme jen doporučit! Kryté dopravní hřiště je navíc přístupné od března i pro veřejnost a všichni si tak mohou vyzkoušet situace během silničního provozu.

„Dvouhodinový program je určen předškolním dětem mateřských škol. 

Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky, na dopravním hřišti, se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž seznamujeme s reflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady „být viděn“.“

Související články