Dne 3. 2. 2016 jsme se zúčastnili programu Lipky na Jezírku s názvem Večerníček na výletě.

“Program zavede žáky mezi známé postavičky z večerníčků a přiblíží jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě a prostředí, kde žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště. ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Program začíná úvodním motivačním setkáním s loutkou Večerníčka. Žáci se seznámí s životem v půdě, lupou si prohlédnou žížalu, prolezou si model mraveniště. Postaví si model lesa a prostřednictvím smyslové aktivity se seznámí s různými pokryvy těla živočichů. V lese je čekají pohybové aktivity – rozcvička s Bobem a Bobkem, stopování živočichů a prolézání pavoučí sítí. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí. Žáci si z programu odnesou pracovní list, ve kterém si ve škole mohou zopakovat, co se v programu dozvěděli.”

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Lipka má ve svých vzdělávacích aktivitách široký záběr: školám a školkám nabízí jedno či vícedenní ekologické výukové programy, při nichž ročně navštíví Lipku více než dvacet tisíc žáků. Odpoledne se pět pracovišť Lipky plní dětmi při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými při řemeslných kurzech. Dále Lipka zajišťuje na několika vysokých školách výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální výchovy. Pro rodiny s dětmi chystají pracovníci Lipky množství akcí pro veřejnost ročně.

Posláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života.

Běhěm tohoto školního roku pojedeme na pracoviště Lipky ještě třikrát! Nezapomeňte sledovat náš kalendář.

Související články