Ve čtvrtek 4. 2. 2016 za námi do školky přijeli na návštěvu osmák a pískomil.

Zúčastnili jsme se programu Moje zvířátko od společnosti Crokidy service.

Kroužek Moje zvířátko je unikátní novinkou mezi nabízenými aktivitami pro děti. Každý týden se děti seznámí s jiným zvířátkem, za rok tak mohou poznat více než třicet různých zvířátek a to nejen domácích, ale i exotických. Cílem jednotlivých lekcí je především hlubší seznámení se světem zvířat a pochopení jejich potřeb. Děti učíme jak o jednotlivá zvířátka pečovat, jak se k nim chovat či naopak nechovat. Díky živému zvířeti, které je přítomno po celou hodinu jsou děti motivované se o něm hravou formou učit. Celou lekcí děti provází náš proškolený lektor zajímající se jak o svět zvířat, tak samozřejmě i svět dětí. Naše lektory často doprovází majitel konkrétního zvířátka, který se s dětmi rád podělí o zajímavosti se zvířátkem spojené. Důležitým prvkem v našem kroužku je poznání a zkušenost, proto dbáme na to, aby si děti všechny činnosti související s chovem zvířátka vyzkoušely. V praxi to následně vypadá tak, že děti venčí pejska, mění piliny morčátku, krmí kočku, čistí akvárium či se prochází s kozlíkem apod.

POPIS LEKCE
Každá lekce začíná představením konkrétního zvířátka, které bude danou hodinu probíráno. Děti si zvířátko prohlédnou, případně ho pohladí. Poté s dětmi hravou formou pomocí různých her, hádanek, obrázků a činností, které jsou prokládány různými typy aktivit se zvířátkem (venčení pejska, měnění pilin, krmení kočky, čištění akvária) společně objevujeme, co zvířátko potřebuje ke svému životu. Nakonec si zopakujeme, co nového jsme se tuto hodinu dozvěděli. Ke konci lekce mají děti za dohledu lektora prostor na bližší seznámení se zvířátkem.

Související články