Logopedie
-
logopedická prevence, motorika mluvidel a jazyka, řečová výchova

Cestovatelský kroužek
-

Chvilka s předškoláky
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Keramika
-
základní techniky práce s hlínou