Během července a srpna se provoz v Univerzitce každý rok lehce pozmění. Týdenní témata jsou prodloužena na dvoutýdenní tematické bloky. Pozastaveny jsou dopolední a odpolední zájmové kroužky (keramika, flétna, …). Přerušeny jsou také veškeré externí výukové akce, návštěvy solných jeskyní a jiné. Dopolední výukový program, který probíhá i během celého školního roku, je však beze změny!

Užíváme si léta, teplého počasí a naší školkovské zahrady!

Veškerý čas, kdy právě neprobíhá výuka, trávíme na ZAHRADĚ UNIVERZITKY! Užíváme si teplého počasí, venkovních hraček a aktivit, koupeme se v nafukovacím bazénku, staráme se o rosliny, sbíráme bylinky a jezdíme na výlety! Režim dne ve školce je lehce jiný, lehce volnější. Děti si potřebují odpočinout od aktivit, které Univerzitka navíc nabízí ve školním roce.

výlety dětí z univerzitky

Během léta jsme se vydali na tři velké výlety! Do terénu jsme jezdili na třetiny, celkem tedy paní učitelky vyrazily na výlet devětkrát! V červenci jsme navštívili BRNĚNSKOU PŘEHRADU, kde jsme se projeli na parníku a piknikovali u vody! Na přelomu prázdninových měsíců jsme pozorovali zvířata v BRNĚNSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ! Posledním výletem v srpnu byla procházka po KUKUŘIČNÉM BLUDIŠTI!

letní narozeninové oslavy

Během prázdninových měsíců v Univerzitce jsme slavili celkem třikrát! Během dvou klasických narozeninových oslav ve školce jsme pogratulovali třem oslavencům. Rodiče dalších dvou dětí nás k příležitosti jejich narozenin pozvali domů, kde se párty konala přímo v bazénu! 🙂

výukové tematické bloky

Léto 2020 v Univerzitce bylo tematicky rozděleno do čtyř částí. Každá část nesla svůj název, svoje vlastní výukové téma. Na základě dané motivace probíhaly veškeré denní činnosti, tj. výukové činnosti, pohybové hry, výtvarní tvoření atd.

1. Prázdniny u babičky

2. Prázdniny pod stanem

3. Prázdniny u moře

4. Prázdniny u ohně

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

Během léta čekalo na děti Noční Univerzitkování celkem třikrát! Každý večer měl svůj vlastní tematický program! Letní přespání ve školce je navíc vždy něčím zvláštní, letos se tak děti vydaly navíc před usnutím do Planetária a mohly také usnout ve stanu na zahradě přímo pod noční oblohou.

Co je Noční Univerzitkování? Páteční přespání dětí v budově školky se zábavným programem. Rodiče tak mají čas chvíli na sebe, zajdou si do kina, na večeři nebo si jen tak sami doma napustí horkou vanu a relaxují…

letní rodinné focení

V druhé polovině srpna proběhlo tradiční LETNÍ RODINNÉ FOCENÍ! Tentokrát jsme vyrazili na přehradu, kde vznikly nádherné fotky!

loučení s předškoláky

Na konci měsíce srpna jsme se ještě jednou rozloučili s našimi předškoláky. Ještě jednou moc děkujeme za krásné dárky pro paní učitelky i pro děti a znova přejeme spoustu školních, pracovních i osobních úspěchů dětem i rodičům!

, , , ,

Související články