Univerzitce jsme 2. 9. 2019 zahájili už pátou sezónu! První školní den čekali na všechny děti pohádkoví králíci Bob a Bobek, kteří je přivítali, seznámili nové děti s prostředím školky a nalákali je na vše, co je během roku čeká.

První týdenní výukové téma AHOJ KAMARÁDI připravilo pro děti v Univerzitce mnoho seznamovacích a socializačních her!

V úterý 10. 9. 2019 jsme oslavili narozeniny našich dětí v Šaškárně!

Šest oslavenců, dva dorty, malování na obličej, pizza k obědu, legrace a závěrečná jízda historickou šalinou jen pro nás!!! Děkujeme rodičům oslavenců za organizaci!!

Jak probíhají v Univerzitce oslavy narozenin?

  • Každý měsíc je plánována jedna oslava společně pro všechny děti, kteří mají v daném měsíci narozeniny. Sledujte kalendář na našem webu
  • Na nástěnce v šatně je napsaný termín oslavy v daném měsíci a rodiče si tam vždy sami napíší děti, kterých se to týká (kdo nechce slavit a do oslav se zapojit, nemusí, je to dobrovolné). Společně pak můžete naplánovat jeden dort a popř. i akci

První Terénní středa školního roku 2019/2020 v Univerzitce! Každou středu vyrážíme na výukový program mimo školku! Proč? Abychom neseděli celý den ve školce! Aby byl výukový program pestrý pro děti i pro paní učitelky! Abychom ukázali našim dětem, že výuku a hry jde realizovat i mimo školku! Abychom byli ještě více na čerstvém vzduchu! Abychom poznávali Brno!

Ve středu 11. 9. 2019 sportovní a pohybové dopoledne zakončené výtvarnou dílnou v Lužánkách!

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 nás v Univerzitce navštívilo Medouškovo divadélko s loutkovým představením BABIČČINY POHÁDKY S DOMÁCÍMI ZVÍŘÁTKY.

Terénní středa 18. 9. 2019 a další celodopolední výukový program mimo školku! K tomu pokračování v týdenním tématu Proměny počasí! Tentokrát Kraví hora a všechny činnosti motivované sluncem!

Máme za sebou už páté vstupní Netradiční třídní schůzky v Univerzitce!

Rodiče si společně s dětmi prošli ve středu 18. 9. 2019 ve školce 11 stanovišť, kde na ně čekaly podobné úkoly, jako u zápisu do prvních tříd! Sami se tak přesvědčili, co jejich děti dokonale zvládají a na čem je třeba i doma zapracovat.

Tyto schůzky jsou netradiční proto, že si s rodiči jen nesedneme a nerozebíráme, kde mají děti mezery a co ovládají dokonale. O všem jste se rodiče přesvědčí sami. Některé děti např. udrží kratší pozornost, než jiné. Ničemu to nevadí, každý jsme jiný, jde jen o uvědomění si situace. Některé děti si stále např. pletou strany, proto je potřeba pravolevou orientaci opakovat i doma.

Pro nás, učitele v Univerzitce, jsou také tyto schůzky obrovským přínosem, protože sledujeme chování dětí za doprovodu rodičů, pozorujeme vás společně během řešení různých situací a tím si obohacujeme osobní diagnostiku každého dítěte.

Úkoly byly voleny různorodě, některé byly náročnější, jiné méně (mladší děti zvládají jiné operace než starší, nelze tedy porovnávat). Není cílem splnit všechny úkoly, ale sledovat postup, kdy na prvních třídních schůzkách dítě úkol nezvládá a na třetích už jej dokonale ovládá. Proto si vše rodiče zaznamenávají do archu a mohou potom sledovat pokrok.

Stejné úkoly budou děti v naší školce plnit i na konci školního roku a my všichni tak uvidíme jejich pokrok! Těšíme se tedy v červnu!

V pondělí 23. 9. 2019 jsme navštívili představení Se zvířátky o vesmíru v Planetáriu na Kraví hoře!

Univerzitka velmi často navštěvuje různá divadelní představení, účastníme se externích výukových programů, navštěvujeme muzea a mnoho dalšího. Obohacujeme si tak výuku, předáváme tímto způsobem našim dětem nové zkušenosti a především si ukazujeme, jak se chovat např. v galerii nebo na společném představení, kde jsou kromě nás i jiní lidé.

Terénní středa 25. 9. 2019 a návštěva kukuřičného bludiště!

V Univerzitce pracujeme podle státního dokumentu Rámcový vzdělávací program, ze kterého vychází náš vypracovaný Školní vzdělávací program. Pracujeme tak, jak se v předškolním vzdělávacím zařízení pracovat má a předáváme dětem vše tak, jak by jim mělo být předáváno před nástupem do základní školy. Tomu všemu mimo jiné pomáhá i to, že jsou všechny naše paní učitelky plně aprobovány pro předškolní pedagogiku a dále se v Univerzitce i mimo ni vzdělávají.

Z Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu vychází náš tematický roční plán, který se dělí na jednotlivé týdny. Každý týden je v Univerzitce tematický a každý týden se všechny činnosti výchovného i vzdělávacího charakteru motivují do aktuálního tématu.

Přehled všech témat naleznou rodiče v Univerzitce na nástěnce v šatně. Navíc jsou vždy pravidelně informování emailem, které téma nás příští týden čeká a na jaké akce navíc se mohou naše děti těšit.

Konec měsíce září patří např. týdennímu tématu Pohádky ze zahrádky, kdy se seznamujeme se všemi nám blízkými druhy zeleniny, pozorujeme je, hrajeme si na zahradníky, všechny didaktické hry jsou motivovány tímto tématem, zpíváme písně o zelenině, přednášíme zeleninové básně, v logopedickém kroužku pracujeme s kartičkami zeleniny, v ranních činnostech zeleninu kreslíme, v keramice zeleninu modelujeme apod.

Stejně tak pracujeme tematicky v každém týdnu. Jaká jsou další témata? Přece tady neprozradíme naše poctivě vytvořené know how… 😉 Už tak sem toho píšeme až až a čelíme tak možnému kopírování… Ale! Jsme rádi inspirací a hlavně chceme, aby se předškolní školství v Brně posunulo k lepšímu! A rádi tomu alespoň tímto způsobem napomůžeme… 🙂

,

Související články