Solná jeskyně
-
dvakrát do měsíce

Sportovní kroužek
-
dvakrát do měsíce, sportovní příprava dětí spadající pod Eso sport centrum

Chvilka s předškoláky
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Logopedie / anglický jazyk
-
Střídavě jeden týden logopedie, druhý týden anglický jazyk

Menu