Hra na nástroj (flétna, piano) – skupina B
-
Leopold Podmolík Leopold Podmolík

Solná jeskyně
-
dvakrát do měsíce

Sportovní kroužek
-
dvakrát do měsíce, sportovní příprava dětí spadající pod Eso sport centrum

Předškolácká chvilka
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Logopedie / anglický jazyk
-
Střídavě jeden týden logopedie, druhý týden anglický jazyk