Anglický jazyk
-
seznámení s anglickým jazykem hravou formou, zpěv písní, základní slovíčka

Čtenářský kroužek
-

Chvilka s předškoláky
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Pohybovky
-
děti se seznámí s různými tanečními styly - country, hip hop, balet, atletická a gymnastická průprava...