V Univerzitce se každý den po obědě předškoláci (nejstarší a po obědě nespící děti) účastní tzv. Předškolácké chvilky, kde pomocí několika úkolů rozvíjí pozornost předmatematickou, řečovou, sluchovou, jazykovou, grafomotorickou aj. Stejné činnosti plní všechny děti i během dopoledního programu, v Předškolácké chvilce se jedná o činnosti navíc, které dětem pomáhají připravit se na zápis do prvních tříd.

Související články