Netradiční třídní schůzky

Netradiční třídní schůzky 13. 9. 2017

Ve středu 13. 9. 2017 proběhly v Univerzitce Netradiční třídní schůzky.

Na rodiče a děti čekalo několik stanovišť, které obsahovaly úkoly rozvíjející předmatematické, řečové, sluchové, zrakové a jiné dovednosti, dále např. úkoly pro upevnění pravolevé orientace či rozpoznání barev nebo geometrických tvarů.

Rodiče se tak sami přesvědčili, co jejich dítě dokonale ovládá a na čem je popř. třeba doma zapracovat.

Tyto schůzky jsou netradiční proto, že si s rodiči jen nesedneme a nerozebíráme, kde mají děti mezery a co ovládají dokonale. O všem se přesvědčí sami. Některé děti např. udrží pozornost kratší dobu, než jiné. Ničemu to nevadí, každý jsme jiný, jde jen o uvědomění si situace. Některé děti si stále např. pletou strany, proto je potřeba pravolevou orientaci opakovat i doma.
Na Netradičních třídních schůzkách jde o tzv. aha efekt, tedy uvědomění si dané situace pro rodiče.
Pro nás, učitele v Univerzitce, jsou také tyto schůzky obrovským přínosem, protože sledujeme chování dětí za doprovodu rodičů, pozorujeme vás společně během řešení různých situací a tím si obohacujeme osobní diagnostiku každého dítěte.
Rodiče viděli jen zlomek úkolů, které zapojujeme hravou formou do každodenního programu ve školce. Společnými silami budeme na těchto i jiných úkolech ve školce i doma pracovat a pokrok poté uvidíte na konci školního roku, kdy proběhnou srovnávací schůzky.

Jednalo se o podobné typy úkolů, které všechny děti čekají u zápisu do prvních tříd!

Související články