Už od září se mohou děti i rodiče v Univerzitce těšit na pravidelnou logopedickou péči.

Druhý týden v září bude zahájen logopedický kroužek pro děti. Jeho náplní je logopedická prevence (rozvíjení motoriky mluvidel a jazyka) a řečová výchova. Kroužek bude probíhat skupinovou formou vždy v pondělí a pátek od 11.00 hodin pod vedením studentky pedagogické fakulty.

Díky spolupráci s logopedkou Mgr. Ditou Prusenovskou nabízíme od měsíce října individuální logopedickou poradnu. Konzultace budou probíhat po individuální domluvě rodičů s paní magistrou v budově Univerzitky a bude se jich účastnit dítě společně s rodiči. Informační schůzka, které se Mgr. Dita Prusenovská zúčastní a poskytne bližší informace o průběhu konzultací, proběhne na začátku října (blíže vás budeme informovat). Více naleznete zde: http://www.logopediebrno.cz/

Související články