V pondělí 6. 6. 2016 proběhla v odpoledních hodinách v Univerzitce Hudební besídka.

Na besídku byli zváni všichni rodiče, jejichž děti navštěvují kroužek Hra na hudební nástroj (flétna nebo klavír) a kroužek Malovaná písnička, ve kterém se děti seznamují s lidovými písněmi.

Oba kroužky probíhají v Univerzitce v odpoledních hodinách dle rozvrhu.

Rodiče tak mohli vidět pokrok svých dětí ve srovnání se začátkem roku, kdy kroužky začali navštěvovat.

Související články