V Univerzitce mohou děti využívat i ve školním roce 2016/2017 dopolední i odpolední zájmové kroužky. 

Děti si mohou vybrat, zda budou navštěvovat zájmové aktivity výtvarné, hudební, pohybové nebo jazykové a mohou si vybrat ty zájmové činnosti, které je nejvíce osloví a které je budou dále rozvíjet.

Zájmové kroužky doplňují dopolední program v Univerzitce, který zahrnuje vše potřebné, co vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se tedy o činnosti navíc, které jsou pro děti volitelné a dobrovolné. Hudební, pohybové, dramatické, výtvarné a jiné činnosti jsou v Univerzitce součástí každodenního dopoledního programu.

Rodiče nemusí nikam složitě vozit své děti na kroužky, v Univerzitce se vše odehrává „pod jednou střechou.“ 🙂

VŠECHNY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI JSOU V RÁMCI ŠKOLKOVNÉHO, NIC NAVÍC SE TEDY NEPLATÍ!

Jednotlivé lekce povedou odborníci s několikaletou praxí v oboru nebo studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, se kterou spolupracujeme.

Rozpis kroužků, lektorů a jednotlivých časů:

Pondělí:   Logopedie 11.00 – 12.00, Lucka

                  Malovaná písnička 15.00 – 16.00, Mirka

                 Hra na nástroj 16.00 – 16.30, Mirka

Úterý:      Anglický jazyk 11.00 – 12.00, Nela

                  Jóga 15.00 – 16.00, Zuzka

Středa:     Keramika 15.00 – 16.00, Mirka

                 Hra na nástroj 16.00 – 16.30, Mirka

Čtvrtek:   Anglický jazyk 11.00 – 12.00, Nela

                  Tanečky 15.00 – 16.00, Zuzka

Pátek:       Solná jeskyně 9.00 – 10.00, Solná jeskyně STAR (lichý týden)

                   Sportovní kroužek 11.00 – 12.00, Petr (sudý týden)

                  Logopedie 15.00 – 16.00, Lucka

Přehledný rozpis aktuálních kroužků naleznete v rozvrhu a kalendáři.

Související články