Počínaje 1. zářím 2017 zahajujeme v Univerzitce už třetí sezónu provozu!!! 🙂

KDO JSME MY A KDO JE UNIVERZITKA?

Soukromá mateřská škola Univerzitka je otevřena od července roku 2015 a založily jsme ji my, v tu dobu velmi mladé slečny, se zkušenostmi ze státních i soukromých předškolních zařízení.

Obě jsme měly vždy sen vybudovat vlastní soukromou mateřskou školu, která bude pracovat tak, jak předškolní zařízení pracovat má, a která bude dětem a rodičům nabízet i něco navíc. Považujeme za štěstí, že jsme se společně potkaly, že si vyhovujeme ve všech směrech a že máme stejný cíl. Společně pracujeme na tom, aby Univerzitka byla, dle našeho motta, prvním správným krokem do života všech dětí a aby byla tím nejlepším, co mohou rodiče svým dětem nabídnout.

Díky aprobaci pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň základní školy jsme obě plně kvalifikované pro práci s předškolními dětmi, proto naše zařízení není jen hlídání dětí, ale připravujeme naše děti na další stupně vzdělávání.

Tím, že nejsme školkou jednostranně zaměřenou, nabízíme dětem rozmanitý program, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy (hudební, dramatická, pohybová, výtvarná, literární, jazyková apod.).

Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a nabízíme tak i možnost studentkám, aby si u nás vyzkoušely práci s dětmi a pod naším vedením se zdokonalovaly.

Mimo výchovně vzdělávacího programu, který u nás vychází z vlastního ŠVP, pořádáme už od prvního roku provozu několik mimoškolních akcí navíc. Děti i rodiče se tak mohou každý rok těšit na Netradiční třídní schůzky (stanoviště, na kterém se rodiče sami přesvědčí o pokroku svých dětí), Podzimní slavnost (tematická akce na zahradě školky), Vánoční a Velikonoční dílničky (výroba dekorací), Vánoční a Jarní besídka (představení, které si děti nacvičily pod naším vedením pro rodiče), apod.

Pro rodiče pořádáme už třetím rokem tzv. Školku pro dospělé, kdy do Univerzitky zveme jednou měsíčně odborníky různého odvětví (lékaři, psychologové, terapeuti, …) a společně se během workshopu dozvídáme nové informace. Během těchto společných večerů rostou mezi rodiči přátelské vztahy a nás těší pozorovat, když se rodiče domluví a jedou např. na společnou dovolenou.

Každý třetí pátek v měsíci pořádáme ve školce Noční Univerzitkování, kdy je pro děti ve školce připraven zábavný tematický program a následné přespání do sobotního rána.

Snažíme se jméno Univerzitky využít mimo jiné i pro charitativní účely a od roku 2016 pořádáme pravidelné sbírky pro Nadaci Krtek spadající pod Dětskou nemocnici Brno.

Třetím rokem už pojedeme na Školku v přírodě do Vizovic a letos se navíc chystáme k moři. Vše za podpory rodičů, kteří si nás váží, kteří nás respektují a kteří nám dávají najevo, že jsou šťastní, že jejich děti chodí právě do Univerzitky.

Letošní rok je pro nás velmi zlomový, protože se nám ve velké míře vrací to, na čem jsme celé dva roky tvrdě pracovaly. Děti nechtějí chodit domů, rodiče nás nutí vymýšlet další akce v rámci Školky pro dospělé a my máme ještě mnoho plánů, jak Univerzitku posouvat dále.

Jsme šťastné, že je Univerzitka tím pravým místem nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

 Vaše Eva a Bára

Související články