Časové úseky události (1)

Harmonogram dne
-
individuální hry, dokončení rozdělaných činností, pobyt na zahradě