Časové úseky události (1)

Středa
-
výukové programy v terénu, výlety do lesa, parku, muzeí, návštěvy brněnských památek a zajímavých míst v okolí