Terénní středa
-
výukové programy v terénu, výlety do lesa, parku, muzeí, návštěvy brněnských památek a zajímavých míst v okolí

Cestovatelský kroužek
-

Chvilka s předškoláky
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Jóga
-
cvičení pro zklidnění organismu, relaxační cvičení, atd.

Menu