Terénní středa
-
výukové programy v terénu, výlety do lesa, parku, muzeí, návštěvy brněnských památek a zajímavých míst v okolí

Hra na nástroj (flétna, piano) – skupina A
-
Hra na nástroj (flétna, piano) - skupina A

Cestovatelský kroužek
-

Chvilka s předškoláky
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Malovaná písnička
-
hudebně-pohybové činnosti, hra na Orfovy nástroje, hudební ztvárnění lidových ísní

Hra na nástroj (flétna, piano) – skupina B
-
seznámení s nástrojem, základy hry na nástroj