Terénní středa
-
výukové programy v terénu, výlety do lesa, parku, muzeí, návštěvy brněnských památek a zajímavých míst v okolí

Cestovatelský kroužek
-

Předškolácká chvilka
-
výukové činnosti s pětiletými a nespícími dětmi (předmatematické představy, grafomotorika, rozvíjení fonematického sluchu, zrakové a sluchové představy, apod.)

Keramika
-
základní techniky práce s hlínou