Časové úseky události (1)

Pátek
-
Střídavě jeden týden logopedie, druhý týden anglický jazyk